Gå direkt till innehåll
Easy Angle är vinnaren i Shine Competition

Pressmeddelande -

Easy Angle är vinnaren i Shine Competition

Projektgrupperna Lifee, Easy Angle och Syrgasträning är de vinnande bidragen i de tre kategorierna i innovationstävlingen Shine Competition. De tre vinnarna får 20 000 kronor vardera, stöd för att testa sin innovation och möjlighet att presentera sina innovationer för potentiella investerare vid Asia Financial Forum i Hongkong under våren 2016. Easy Angle är dessutom utvald till vinnarnas vinnare och får ytterligare 30 000 kronor i prispengar.

Shine Competition vänder sig i första hand till högskolor i Stockholmsregionen för att få fler att bli mer aktiva. Innovationstävlingen är den första i sitt slag och består av tre kategorier:

  • Nya ingångar till fysisk aktivitet
  • Återkoppling i träning och tävling samt
  • Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar och folksjukdomar.

– Det har varit hög klass på bidragen, vilket krävt ett hårt arbete och långt diskuterande i juryn. Av totalt 55 inskickade bidrag valdes 15 finalisterna ut där de under en heldag på GIH fick berätta om sina bidrag. Juryn är nöjda med valen av vinnare och vi hyser gott hopp om innovationsklimatet inom idrott och hälsa, säger Janne Lundqvist, Start-Up Stockholm och juryordförande.

I kategorin Nya ingångar till fysisk aktivitet valdes Lifee vars armband motiverar återkoppling av fysisk aktivitet utan internetuppkoppling.

– Armbandet gör träningen roligare genom lekfull belöning och gör livet mer hälsosamt för båda unga och äldre personer. Armbandet signalerar olika färger och går från röd till gul till grön färg beroende på hur aktiv man är, säger Alva Appelgren.

Vad gäller kategorin Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar utsågs Oxelerate Syrgasträning som vinnare. Denna innovation optimerar doseringen av syrgas och gör träning mer tillgänglig för människor med kroniska sjukdomar som fetma, KOL och diabetes typ 2.

– Denna teknik har tidigare använts för elitidrottare som tränar med syrgas. Då insåg vi att det även hade en positiv effekt på fettförbränning. Produkten vänder sig till de personer som idag kan träna på gym, gå promenader och cykla, säger Peter Lindholm.

I kategorin Återkoppling vid träning och tävling och som total vinnare utsågs Easy Angle för dess nya verktyg som snabbt, objektivt och exakt mäter vinklar i kroppens leder.

– Med två klick kan mätinstrumentet mäta en vinkel på till exempel en armbåge, vilket är betydligt enklare än en gradskiva. Detta underlättar för att rehabilitering för elitidrottare ger bättre resultat och sätts in vid rätt tillfälle, säger Rui Chen.

Shine Competition genomförs i samarbete med GIH, Riksidrottsförbundet, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Landstings Idrottsförbund, Sport Support Center, Föreningen Norden, Vinnova, Stockholms stadsmuseum, Idérådet Stockholms läns landsting och Cloudberry Communications.

Gå gärna in på www.shinetwork.se/shine-innovationstavling för att läsa mer om tävlingen och samarbetsprojektet. Se jurymedlemmarna nedan.

För mer information:
Håkan Sandberg, Cloudberry, tel: 070-732 42 88
Janne Lundqvist, juryordförande Start Up, tel: 070-25 20000
Louise Ekström, ansvarig extern kommunikation GIH, tel: 08-120 537 07 eller 070-202 85 86


Juryn består av:

Anna Forsberg, Idérådet, Stockholms Läns Landsting
Alexander Pärleros, Mobilio
Ann-Sofie Forsmark, PwC
Claes Pantzar, Search-a-patent
Dan Wiorek, GIH
Filip Goldmann, Inkludera Invest
Hedieh Asadi, DeoDoc
Håkan Sandberg, Cloudberry Communications
Isis Amer-Wåhlin, Idérådet, Stockholms Läns Landsting
Ivar Björkman, Open Lab
Janne Lundqvist, juryordförande, Start-Up Stockholm
Johan Arnell, Karolinska Institutet
Karin Nolke Grubbström, Friskis&Svettis Riks
Malin Mohr, Svenska Uppfinnarföreningen
Niclas Andersson, Veryday
Olof Norin, Stockholms Läns Landsting
Peter Sandberg, SP
Sara Riggare, Karolinska Institutet
Sjoerd Haasl, CTMH, KTH
Tom Magnergård, KTH Innovation
Ylva Williams, Stockholm Science City

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige