Gå direkt till innehåll
Forskarstafett om idrott, jämställdhet och genus

Pressmeddelande -

Forskarstafett om idrott, jämställdhet och genus

Fredagen den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och för första gången anordnar GIH en forskarstafett på temat idrott, jämställdhet och genus. Under dagen diskuterar lärare, forskare och doktorander idrottsrelaterade jämställdhets- och genusfrågor ur olika populärvetenskapliga perspektiv.

– Detta område är ett av de mest utforskade inom den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen. Det finns mycket att presentera och forskarstafetten blir en manifestation för frågor om idrott, genus och jämställdhet på den nationella idrottsvetenskapliga arenan, säger Håkan Larsson, professor i idrottspedagogik vid GIH.

Några av presentationerna koncentreras kring kön och hur kön samspelar med andra kategorier eller dimensioner i olika idrottssammanhang. Några av presentationerna inriktas på jämställd idrott.

Exempel på några av de 13 föreläsarna är Eva Olofsson från Umeå universitet som är pionjär inom området genusforskning och idrott. Hon har i över 40 år forskat kring kvinnors villkor i idrotten och kämpat för en mer jämställd idrott. Suzanne Lundvall är docent på GIH och ger ett historiskt perspektiv och resonerar kring framtida utmaningar inom idrottsforskningen. GIH:s rektor Karin Henriksson Larsén föreläsning heter ”Vad är kön? Vad är genus?” och Helena Tolvhed från Stockholms universitet föreläser om frigörelsen i rösträttens kölvatten om den kvinnliga friidrottens genombrott och tillbakagång på 1920- och 1930-talen.

Stafetten börjar klockan 09.30 och eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal mellan Eva Olofsson, professor Håkan Larsson och Malin Eggertz Forsmark, Gymnastikförbundets ordförande och vd för World Village of Women Sports.

Forskarstafetten beräknas avsluta klockan 16.00. Stafetten vänder sig till alla som är intresserade av eller vill veta mer om idrott, jämställdhet och genus. Det är gratis och ingen föranmälan behövs.

Läs programmet på www.gih.se/forskarstafett2013

För mer information kontakta:
Matthis Kempe Bergman, doktorand GIH, tel: 08-120 538 65 eller 070-840 87 06

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.
På Gymnastik- och idrottshögskolan arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter. Under 2013 firas att GIH har varit verksam i 200 år med olika aktiviteter, föreläsningar, seminarier och en jubileumstillställning i Stadshuset inför årsdagen den 5 maj.

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige