Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

GIH:s rektor Per Nilsson blir ny nationell samordnare

Regeringen har utsett GIH:s rektor Per Nilsson till ordförande i en ny kommitté som har till uppgift att främja fysisk aktivitet bland Sveriges invånare.
– Det känns väldigt glädjande och hedrande att få detta uppdrag. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till att öka svenska folkets hälsa genom ökad fysisk aktivitet, säger Per Nilsson.

Uppdraget för kommittén är att lämna förslag till regeringen på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Detta innebär att den pågående utredningen kommer att ta formen av en kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet. Ordförande i kommittén blir Per Nilsson och ledamot blir Caroline Waldheim, ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på Svenska Fotbollförbundet och som tidigare har arbetat som idrottspolitiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

– Det är väldigt glädjande och intressant att GIH genom vår rektor får detta uppdrag. Jag är övertygad om att uppdraget ligger väl i linje med GIH:s rektors nuvarande samarbeten och arbetsuppgifter, säger Björn Eriksson, styrelseordförande vid GIH.

Kommittén ska genom utåtriktat arbete bland annat verka för att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Kommittén ska knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället. I uppdraget ingår även att sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen, samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet.

Per Nilsson är rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan, professor i pedagogik och har varit prefekt på Lärarhögskolan i Stockholm. Han har tidigare varit rektor för Idrottshögskolan i Stockholm och generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Caroline Waldheim är ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på Svenska Fotbollförbundet, och har tidigare arbetat som idrottspolitiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, rektor GIH, e-post: per.nilsson@gih.se tel: 076-636 50 14
Björn Eriksson, styrelseordförande GIH, tel: 070-626 46 06
Louise Ekström, pressansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se, tel: 070-202 85 86

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige