Pressmeddelande -

Hur påverkas vi av aktivitetsbaserat kontor?

För att möta kravet på ökad effektivitet inför många arbetsgivare idag aktivitetsbaserade arbetsplatser. De nya flexibla kontorsmiljöerna ger medarbetaren ökad frihet och variation i arbetsmiljö utifrån arbetsuppgift, men avsaknaden av ett eget skrivbord eller kontor ställer samtidigt nya krav på medarbetaren och organisationen. Dessa kontorslösningar införs trots att det idag saknas vetenskapligt baserad kunskap kring långsiktiga effekter på medarbetarnas hälsa, arbetsprocesser och produktivitet.

I ett nytt forskningsprojekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, ska införandet och effekterna av det aktivitetsbaserade kontoret undersökas tillsammans med ICA Gruppen, Tenant & Partner, Previa och NCC. De medverkande företagen vill inte bara veta hur den nya kontorsformen påverkar medarbetares hälsa, kreativitet och prestation utan är även intresserade av vilka faktorer som är viktiga för att implementera ett aktivitetsbaserat kontor.

Forskningsprojektet omfattar cirka åtta miljoner kronor och samfinansieras av KK-stiftelsen och GIH. De medverkande företagen bidrar med kompetens, resurser och medarbetare som deltar i de vetenskapliga studierna.

– Projektet förstärker GIH:s profilering av en forsknings- och utbildningsmiljö där vi undersöker hälsoriskerna med det utbredda stillasittandet i samhället. Ökad kunskap om samband mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner är ett viktigt kunskapsområde för hållbar hälsa genom hela livet, säger Karin Larsén, rektor vid GIH.

– Detta är ett nytt område inom forskningen och det blir ett otroligt spännande projekt. Tillsammans med forskare från GIH, KI, Mälardalens Högskola och KTH arbetar vi nära tillsammans med företagen för att förstå de långsiktiga effekterna av att byta från traditionella kontor till aktivitetsbaserade, säger Anne Richter, docent vid GIH.

Två av de medverkande företagen är Previa och ICA:

– I vårt arbete med att stötta arbetsgivare vid införande av aktivitetsbaserade arbetssätt vill vi utgå ifrån evidensbaserad kunskap. Först då kan vi bidra till långsiktigt hållbara arbetsplatser som har god arbetsmiljö och hög produktivitet, säger Monica Jacobsson Höckert, affärsutvecklingschef vid Previa.

– Vi är väldigt glada över att både kunna bidra till och ta del av denna forskning då arbetsmiljö och hälsa är frågor som står högt upp på agendan. Här ser vi en unik möjlighet att skapa kunskap just nu då vi bygger ett helt nytt kontor där aktivitetsbaserat arbetssätt är grunden, säger Ann Hennicks, HR-direktör vid ICA.

För mer information kontakta:
Anne Richter, docent GIH, e-post: anne.richter@gih.se, tel: 073-260 30 63
Karin Larsén, rektor GIH, e-post: karin.larsen@gih.se, tel: 072-200 07 39
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se, tel: 070-202 85 86

Relaterade länkar

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • kk-stiftelsen
  • aktivitetsbaserade kontor
  • gymnastik- och idrottshögskolan
  • gih

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.