Gå direkt till innehåll
Peter Schantz är Årets cykelhjälte

Pressmeddelande -

Peter Schantz är Årets cykelhjälte

Peter Schantz, professor vid GIH, har fått utmärkelsen ”Årets Cykelhjälte”. Anledningen är hans viktiga forskning som lyfter fram cyklism och de samhällsekonomiska effekterna av att cykla. Samtidigt som utmärkelsen ägde rum överlämnade Peter Schantz två nya forskningsrapporter till Trafikverket. Dessa rapporter ska användas som underlag för vidare utveckling av våra städer för att få fler att välja cykeln.

– Jag är glad och hedrad över priset och det värmer stort. Även mina medarbetare ska ta åt sig av äran. Utan deras bidrag hade vårt viktiga forskningsarbete inte kunnat genomföras, säger Peter Schantz.

– Peter Schantz forskning är enormt viktig och den sätter fingret på hur viktiga de vardagliga besluten är för såväl hela samhället som för individen. Hans forskning belyser de enorma summor samhället kan spara på att fler väljer cykeln framför bilen, hur mycket mer plats det skulle bli i städerna, hur miljön skulle förbättras och framförallt hur många liv vi hade kunnat spara, direkt genom att individens egen hälsa ökar genom cykelpendling, indirekt genom att luften blir bättre. Hans forskning påverkar internationella och nationella beslutsfattare och hans senaste rapport belyser även vad som behövs för att fler ska välja cykeln. En bättre cykelhjälte kan jag inte tänka mig, säger Anna Katarina Skogh, marknadschef på Hövding som delade ut priset till Årets Cykelhjälte.

Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, har visat att 80 liv kan sparas varje år enbart i Stockholms län om de bilister som har maximalt 30 minuters resväg till jobbet i stället väljer cykeln. De lägre utsläppen det medför minskar risken att dö i förtid även för dem som sitter kvar i bilköerna. Om alla bilister som har mindre än 30 minuters resväg till arbetet tog cykeln i stället för bilen skulle samhället spara miljarder.

Den ena rapporten som Peter Schantz överlämnade till Trafikverket hade rubriken ”De upplevda landskapen för cykling. Påverkan på hälsan” ochhandlar om på vilket sätt miljön längs med vägen man cyklar påverkar upplevelsen. Forskningen visar bland annat att om det finns mycket grönt upplever cyklisten det som en tryggare färdväg. Rapporten kan bidra till hur våra vägar och cykelstråk utvecklas i framtiden.

Läs mer om Peter Schantz forskning: www.gih.se/pacs

För mer information kontakta:
Peter Schantz, professor i humanbiologi GIH, e-post: peter.schantz@gih.se tel: 070-300 10 58
Anna Katarina Skogh, marknadschef Hövding, tel: 040-23 68 68
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se tel: 070-202 85 86

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige