Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sigmund Loland ny gästprofessor vid GIH

Sigmund Loland är professor inom sportfilosofi, sport och etik vid Norges Idrottshögskola. En anledning till att han valde att tacka ja till att bli gästprofessor är bland annat för att GIH är en stor institution som varit banbrytande i sin historia. 
– Det är världens äldsta idrottshögskola och GIH befinner sig idag på en tydlig utvecklingsresa, säger Sigmund Loland.

Sigmund Loland har varit rektor vid Norges Idrottshögskola från 2005 till 2013. Han har varit president i European College of Sport Science och är medlem i World Anti Doping Agencys etiska råd, WADA. Han har även skrivit ett flertal böcker inklusive en monografi om fair play-idealet och en redigerad artikelsamling om idrottares upplevelser av skador och smärta. Förutom att han är gästprofessor vid GIH har han även varit gästprofessor vid Stanford University, University om Southern California och vid universiteten i Leuven och Gent i Belgien. Han har dessutom fått utmärkelsen för sin forskning som IAPS Distinguished Scholar Award och är International Fellow i American Academy of Kinesiology and Physical Education.
– Det är en stor ära för GIH att ha Sigmund Loland som gästprofessor. Hans kompetens kommer att bidra starkt till vår forskning inom idrott och etik, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Sigmund Loland är engagerad i det internationella antidopingarbetet ur ett etiskt perspektiv och får ofta frågor från WADA om dilemman i antidopingarbetet. Han arbetar också med rättvisefrågor och har publicerat artiklar om fair play och om klassificering. Det kan till exempel handla om vad som skiljer en man och en kvinna, ett aktuellt ämne i dessa dagar med den sydafrikanska friidrottaren Caster Semenya som inte får tävla i kvinnoklassen.
– Denna könsklassificering är viktig i vissa idrottsgrenar men inte alla som till exempel segling och skytte där kön inte påverkar resultaten i samma grad. Om Caster Semenyas fysiska profil (hyperandrogenism) innebär tydlig fördelar, har vi ett klassificeringsdilemma. Samtidigt är det svårt att acceptera att utövare måste medicinera sin naturligt givna fysiologi för att kunna tävla. Goda beslut i Semenya-fallet kräver både god vetenskap och god etisk bedömning.

Sigmund Loland är känd för sin forskning kring de prestationsfrämjande teknologierna och det etiska.
– Biomedicin och bioteknologi är i stark utveckling och erbjuder nya medel och metoder som kan användas för att främja idrottsprestationer. Vilka ska vi använda och vilka bör förbjudas? Frågan handlar inte bara om sportetik. Prestationshöjande medel och metoder sprids även i samhället i allt från kosttillskott, plastikkirurgi och bantningsbehandlingar till hårda dopningsmedel. Vi ser uttryck för en medikaliserad kultur i samhället, inte minst i form av reklam och marknadsföring av mirakelkurer. Idrotten påverkas också och dopingens utmaning blir allt större. Men idrotten kan också erbjuda en motkraft. Här handlar det inte om hur du ser ut men vad du får tillbaka. Idrotten kan också bidra även till en stark gemenskap. Här finns en resurs för antidopingarbetet som inte bara handlar om testning och bestraffning utan även om attitydskapande arbete och få människor att tro på sig själva.

Sigmund Lolandär anställd som gästprofessor på 20 procent och kommer att samarbeta med GIH:s medarbetare inom gemensamma forskningsintressen, forskarutbildning och undervisning. 

För mer information kontakta:
Sigmund Loland, professor GIH, e-post: sigmund.loland@nih.no tel: 0047-920 30 287
Per Nilsson, rektor GIH, e-post: per.nilsson@gih.se tel: 08-120 537 00
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se tel: 070-202 85 86

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige