Pressmeddelande -

CP-fria zoner markeras ut i Göteborg

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom har en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan klistrats över med kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”.

Bakom aktionen står Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL. Organisationen har gjort sig känd för att med provokativa medel skapa debatt kring frågor som rör funktionsnedsatta.

- Vi vill förmedla känslan av hur vi upplever staden. För oss med begränsad rörlighet finns det flera stadsdelar där vi inte är välkomna – CP-fria zoner, helt enkelt. Faktum är att ca sjuttio procent av svenska innerstäder är otillgängliga för funktionsnedsatta och det stänger ute oss från en stor del av stadsrummet, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på, GIL.

Platsen och tidpunkten för aktionen är ingen slump. På Järntorget pågår slutspurten inför EU-valet för fullt och Haga är en av Göteborgs sämst anpassade stadsdelar. Syftet med aktionen är att få kommunen att göra staden mer tillgänglig, men även att få allmänheten att tänka mer kring tillgänglighetsfrågor i vardagen.

- Nästa år beräknar EU att tjugo procent av befolkningen i hela unionen kommer att vara funktionsnedsatt. Inför valet vill vi påminna om att tillgänglighet angår väldigt många och att vem som helst kan bli funktionsnedsatt. Jag är själv ett levande exempel på det, och Göteborg har stora tillgänglighetsproblem. Effekten blir en stad som är till för en viss grupp medan andra inte får tillträde, förklarar Anders.

Förutom aktionen på stan har GIL även gjort en animerad film på samma tema som kan ses på GIL:s webbplats och sociala medier. Även i filmen riktas en extra känga mot stadsdelen Haga.

- Filmen beskriver hur du snabbast tar dig till Haga om du möter ett CP på stan. Göteborgs stad älskar att skryta för turister om fina Haga. Tyvärr är det i princip omöjligt att ta sig fram för många av stadens egna invånare. Därför kvalificerar sig Haga som en av Göteborgs största ”CP-fria zoner”, berättar Anders.

Du kan följa aktionen på instagramkontot @cpfriazoner och läsa mer på cpfriazoner.se. Där kan du även skriva under ett uppror för tillgänglighet i Göteborg som skickas till lokala politiker.

Kontakt

Anders Westgerd, GIL
anders@gil.se
0761-071020

Detta har GIL gjort under aktionen:

- Bytt ut allmänna turistkartor mot egna kartor över alla Göteborgs CP-fria zoner.

- Sprejat överstrukna handikappsymboler på gatorna i och runt stadsdelen Haga.

- Satt upp affischer och kartor på valda platser i stan.

- Skickat hem information om Göteborgs CP-fria zoner till hushåll i Göteborg.

- Gjort en animerad film på temat CP-fria zoner

- Skapat cpfriazoner.se – en sajt där man kan skriva under ett upprop och skicka direkt till kommunen.

Fakta om tillgänglighet:

– 2020 kommer 1 av 5 EU-medborgare att ha någon form av funktionsnedsättning. Det är 120 miljoner människor.

– Befolkningen blir allt äldre och behovet av universell design blir ständigt större.

– 4 av 5 EU-medborgare bor nu i städer.

– Enligt FN-konventionen ska personer med funktionsnedsättning ha tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation på lika villkor som andra.

Källor:

- EU Access City Award: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141#navItem-1

- Gotebrog.com: https://www.goteborg.com/tillganglighet-i-goteborg/

Ämnen

 • Partier, rörelser

Kategorier

 • sweden
 • independent living
 • handicap
 • gothenburg
 • gil
 • funktionsnedsättning
 • funktionshinder
 • disabled
 • cp

Regioner

 • Västra Götaland

GIL är en organisation som samordnar personlig assistans för människor med funktionsnedsättning. Organisationen drivs utan vinstintresse och har som målsättning att hjälpa sina medlemmar att leva på det sätt de själva vill.