Pressmeddelande -

Nytt nätverk ska utrota finansiell analfabetism hos nästa generation

Barns finansiella förståelse bygger på kombinationen av å ena sidan erfarenheter å andra sidan utbildning. Vikten av denna förståelse har dock varit underprioriterad i såväl politiken som i bankvärlden och barns privatekonomiska utbildning har alltför länge varit en fråga försatt till samhällets marginal. Detta är vad det nya nätverket The FinLit Network ska råda bot på och med starka nyckelpersoner från näringslivet, politiken och forskningen bildar de nu en samhällsrörelse med syfte att göra Sverige till världens mest pengasmarta land.

Gång på gång uppvisar OECD och Kronofogden alarmerande siffror över den dykande finansiella förståelsen hos barn och unga. Samtidigt redogör forskare för hur praktisk tillgång till pengar samt kontinuerlig reflektion kring ekonomiska utfall är avgörande för att kunna skapa sig en finansiell läskunnighet (financial literacy). Trots detta har åtgärderna lyst med sin frånvaro och ingen aktör har tagit på sig det fulla ansvaret för att lära barn om pengar. När det i oktober publicerades en artikel i SvD där utbildningsministern Anna Ekström (S) ställde sig negativ till en utökad privatekonomisk utbildning i skolan, fick Sofie von Krusenstierna, beteendevetare på Gimi, nog.

“Vi måste sluta lägga över ansvaret på varandra. Detta är inte en fråga om att fördela timmar i skolan eller beräkna vinster på framtida bankkunder, det här handlar om vår gemensamma framtid och hur Sverige ska ska överleva en finansiell transformation till digitala pengar.” säger Sofie von Krusenstierna


I december påbörjades därför arbetet med det som idag kommit att bli The FinLit Network, ett nätverk med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar, jämställd och trygg ekonomisk framtid för kommande generation. Intresset från personer i beslutsfattande positioner lät sig inte vänta, inom kort hade Sofie von Krusenstierna en lång lista av representanter från såväl SEB, Swedbank och Nordnet som från Kronofogden och samtliga riksdagspartier. I januari stod det därför klart, frågan rörande ungas privatekonomiska färdigheter hörde inte längre hemma i periferin, barns finansiella förståelse skulle upp på den politiska agendan och in i storbankernas prioriteringslista.

Den 29 januari gick således startskottet för The FinLit Network. På en digital nätverksträff redogjorde forskare från bland annat Kronofogden, University of Bath och Karlstad Universitet sina studier som visade hur andel skuldsatta invånare ökar och hur vi får en allt högre population av finansiellt okunniga medborgare. I panelen satt Roger Haddad (L) vice ordförande i utbildingsutstottet, jämsides med Linus Sköld (S), Alexandra Anstrell (M) och Annika Hirvonen (MP) samt Swedbanks ungdomsansvarige Tove Zander, sparekonomen och mediaprofilen Frida Bratt från Nordnet, privatekonomen Jens Magnusson från SEB och fotbollsspelaren Philip Haglund som grundat veckopengsappen Gimi. Att frågan berörde var märkbart och samtliga deltagare var tydliga i sin vilja att bidra till ett Sverige som föredöme när det kommer till barns finansiella färdigheter.

“Vi har pratat om de här frågorna så himla länge nu och jag kan hålla med om att det varit något slags ‘blame game’ sinsemellan utan att det hänt särskilt mycket. Någon behöver våga ta tag i taktpinnen och se till att det vi säger idag följs upp till nästa gång vi ses. Det är först då vi kan fokusera på att göra faktisk skillnad. Det här nätverket är därför ett superbra initiativ för att kunna göra just detta.” sa Tove Zander, segmentsansvarig för ungdom på Swedbank.

Efter den 29 januari har intresset för att delta i The FinLit Network ökat kraftigt och av allt att döma är en ny samhällsrörelse i startgroparna.

Samtliga föredrag och paneldiskussioner spelades in och går att finna på Youtube

Medverkande under The FinLit Network 29 januari 2021

PANELDELTAGARE:
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Philip Haglund, VD & grundare av Gimi
Tove Zander, segmentsansvarig ungdom på Swedbank
Jens Magnusson, privatekonom på SEB

Alexandra Anstrell, riksdagsledamot Moderaterna
Annika Hirvonen, riksdagsledamot Miljöpartiet
Roger Haddad, riksdagsledamot Liberalerna, vice ordförande Utbildningsutskottet
Linus Sköld, riksdagsledamot Socialdemokraterna

FÖRELÄSARE:
Davor Vuleta, Doktorand i Rättssociologi vid Lunds Universitet och kommunikatör på Kronofogden
“Unga vuxna i Kronofogdens register”

Mattias Björklund, Doktorand samhällskunskapsdidaktik vid Karlstads universitet och gymnasielärare i Botkyrka kommun
“Möjligheter och utmaningar med privatekonomi som medborgarbildning”

Erik Wennstam, gymnasielärare, författare och föreläsare
“Att hålla den ekonomiska utbildningen i marginalen är ett svek mot dagens unga”

Carl-Philip Ahlbom, Ekonomie Doktor vid University of Bath
“Vikten av att sätta mål för att utveckla barns och tonåringars ekonomiska kunskap och -beteende”

Per Grankvist, journalist, folkbildare och chefredaktör för Vad Vi Vet
“Förklara komplexitet så folk förstår”

KONTAKT:

Sofie von Krusenstierna
sofie@gimitheapp.com
+46760411377

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • finanskunskap
 • ekonomi
 • barn
 • finansiell utbildning
 • pengar
 • utbildning
 • politik
 • financialliteracy
 • föräldrar
 • kontanter
 • edtech
 • veckopeng
 • privatekonomi
 • ungdomar
 • digitala pengar
 • skola
 • finans
 • digitalapengar
 • fintech

Gimi är en veckopengsapp för barn och ungdomar innehållande både teoretisk utbildning och praktisk övning i finansiell läsförståelse.

Vårt mål är att alla barn ska växa upp och bli finansiellt självständiga; att de ska kunna hantera sina pengar på ett klokt sätt, att de självständigt ska kunna navigera i ett digitalt, finansiellt landskap och att de ska kunna fatta genomtänkta beslut för en ekonomiskt hållbar framtid.

Kontakter

Sofie von Krusenstierna

Presskontakt Communication and Partnership Manager