Gå direkt till innehåll
Till höger i bild: GKNs raketmotormunstycke inmonterat i DLRs rigg i Lampoldshausen. Munstycket har mängder av instrumentering för att bekräfta designens funktion i motorprov. Copyright: ArianeGroup.
Till höger i bild: GKNs raketmotormunstycke inmonterat i DLRs rigg i Lampoldshausen. Munstycket har mängder av instrumentering för att bekräfta designens funktion i motorprov. Copyright: ArianeGroup.

Pressmeddelande -

GKN Aerospace visar ny teknik för övrestegsmunstycken till raketmotorer

En milstolpe har uppnåtts för GKN då ETID, Expander Technology Integrated Demonstrator, med GKN Aerospace patenterade sandwichvägg har genomfört raketmotorprov med lyckat resultat.


ETID-munstycket är designat med GKN:s patenterade sandwich-teknologi för aktivt kylda väggar till munstycken för raketmotorer. Sandwichteknologin använder också GKN:s patenterade tillverkningsmetod för lasersvetsning av kylkanalerna i munstycksväggen. Sandwichväggen har också en yttre förstärkningsjacka av laser-wire metalldeposition. ETID-programmet är del av det ESA-finansierade ”Future Launcher Preparatory Programme (FLPP)” som stöttar design och utveckling av Europas framtida övrestegsmotorer.

Under nästan två decennier har dessa teknologier utvecklats av GKN i GKN Aerospace Center of Excellence i Trollhättan, med kontinuerliga förbättringar. Tekniken har tydliga kundfördelar i tillämpningar för vätskekylda raketmotorer. En del av den nyckelteknologi som används vid tillverkning av sandwichmunstycken till raketmotorer, har utvecklats i samarbete med FORCE Technology i Danmark.

ETID-munstycket ingår som en del i den pågående provkampanjen i Tyskland, i nära samarbete med Ariane Group, Ottobrunn. De första två delarna av kampanjen, inkörningstest och Block 1, är avklarade med utmärkta resultat. Block 2, med prov av ytterligare ny teknologi, samt utökad provtid av munstyckets livslängd, är också avslutad. Efter att Block 3 är genomfört kommer den demonstrerade ETID-teknologin vara mogen att föras in i utvecklingen av framtida övrestegsmotorer.

Henrik Amnell, Program Manager, Space Future Programs hos GKN Aerospace Engine Systems, säger: ”Den här serien med mycket lyckade motorprov visar tydligt resultatet av den satsning på utveckling av sandwichteknologin som GKN har gjort. Vårt mål att visa att vi kan leverera tillförlitliga kvalitetsprodukter, med mycket små underhållskostnader, till rimligt pris, är uppnått. Att föra in den här teknologin i en tillverkningsserie kommer att signifikant korta våra produktionsledtider och göra att vi kan leverera till ett konkurrenskraftigt pris.”

J.N. Caruana, Manager of Demonstrators in the Future Launcher Preparatory Programme of ESA Space Transportation, säger: “GKN Aerospace behärskar den teknologi och de analysmetoder som möjliggjorde utveckling av ett utmärkt munstycke för en expandercykeldriven raketmotor med flytande väte som bränsle/kylmedium. Munstycket fungerar perfekt i motorproven. Det uppfyller högt ställda krav på värmeupptagning och låg vikt. Detta ger en bra plattform för utveckling mot mer konkurrenskraftiga övrestegsmotorer i Europa.”

DLRs rigg P3.2 i Lampoldhausen, flamman i bilden är avgaserna nedströms från munstycket under motorprov.
© German Aerospace Center, Lampoldshausen.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GKN Aerospace

GKN Aerospace tillverkar flyg- och raketmotorkomponeter och samarbetar med alla de stora motortillverkarna i världen. Våra komponenter finns i mer än 90% av alla, nya stora civila flygplan.

Lättviktsmaterial som komposit, additiv tillverkning, innovativa motorsystem och smarta flygplansfönster hjälper till att minska utsläpp och vikt på flygplanet och ökar komforten för passagerarna. GKN Aerospace är marknadsledande för flygplansstrukturer, motorsystem, flygplansfönster och kabelsystem. Vi finns i 15 länder, på 51 tillverkningsorter och har ca 17 000 anställda.

GKN Aerospace i Trollhättan är Center of Excellence för design och tillverkning av kylda munstycken och turbiner för rymdprogrammen Ariane 5 och Ariane 6. Vi har mer än 40 års erfarenhet av utveckling och tillverkning för rymdindustrin.

GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan (före detta Volvo Aero) hör till de större enheterna inom GKN-koncernen. I Trollhättan finns huvudkontoret för hela Engine Systems, med verksamhet på tolv platser i Sverige, Norge, USA och Mexiko.

Presskontakt

Robert Hell

Robert Hell

Presskontakt External Relations Manager Samhällskontakter och externa relationer +46700873323

Caroline Beaufoy

Presskontakt Communication Officer Kommunikation +46700873870

Relaterat innehåll

Making things fly

Vi tillverkar flyg- och raketmotorkomponenter och samarbetar med alla de stora motortillverkarna i världen. Våra komponenter finns i mer än 90% av alla, nya stora civila flygplan.

GKN Aerospace Sweden
Flygmotorvägen 1
46181 Trollhättan
Sverige