Gå direkt till innehåll
Erik Haara lyfter glaset för en ljusare framtid

Pressmeddelande -

Erik Haara lyfter glaset för en ljusare framtid

Erik Haara har utsetts till ny VD för Glasbranschföreningen. Han har de två senaste åren varit förhandlingschef och ansvarig för arbetsrättsfrågor i organisationen.

Från en uppväxt på en skogs- och jordbruksfastighet i den lilla byn Kärrbäck i Tornedalen har han tidigt engagerat sig i föreningslivet. Via elevråd och politiskt ungdomsarbete, till ordförande i Värnpliktsrådet och ledamot i Haparanda kommunfullmäktige, hamnade han tidigt i Stockholm som politisk sakkunnig på Jordbruksdepartementet, med ansvar för skogs- och landsbygdsfrågor.

Erik har också tagit en jur kand-examen från Uppsala universitet och studerat ekonomi i USA. Han hann med en kort sejour som affärsjurist på advokatbyrå innan han började på Glasbranschföreningen.

- Jag ser en enorm potential för glasbranschen. Vi har i Sverige idag en internationellt sett mycket avancerad glasforskning, tekniskt skickliga producenter och oerhört kompetenta glas- och metallföretag som bygger och monterar glas i en mängd olika fastigheter, fordon och andra miljöer. Och när vi nu ska bygga ett hållbart samhälle som uppfyller både behov och krav på arkitektur, miljö, funktion och livskvalitet har glaset en viktig roll för samhällsutvecklingen, säger Erik Haara.

Glasbranschföreningen är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 600 medlemsföretag verksamma inom glasmästeri, glasfasadentreprenader, bilglas och konstinramning.

Fakta – Erik Haara

Ålder: 30 år

Aktuell: Ny VD för Glasbranschföreningen från 1 juni 2013

Bakgrund: Uppvuxen i Kärrbäck, Tornedalen. Jurist med erfarenhet från Jordbruksdepartementet, kommunfullmäktige i Haparanda, Värnpliktsrådet, ekonomistudier i USA och affärsjuridik på advokatbyrå.

Intressen: Familjen och vänner, friluftsliv i skog och mark, föreningsliv, politik och samhällsfrågor.

Motto: ”Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid.”


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Kontakter

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm