Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Företagens besked: ett höjt rotavdrag skapar fler jobb

I en ny undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag uppger hela 8 av 10 företag att ett återställt rotavdrag till 50 procent av arbetskostnaden skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen.

– Resultatet av den här undersökningen visar entydigt att rotavdraget verkligen är ett oerhört effektivt verktyg för att skapa fler arbetstillfällen för våra medlemsföretag. Att återställa rotavdraget till 50 procent är en enkel åtgärd som kommer att ge positiva och direkta effekter på svensk arbetsmarknad. Företagen kan anställa fler medarbetare och det blir mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Inte minst eftersom svartjobben minskar med ett stärkt rotavdrag, säger Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen.

Att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb är något som även denna undersökning styrker. Undersökningen visar att hälften av företagen har fått frågor i år om huruvida de kan utföra arbetet utan kvitto och det är 4 av 10 företag som uppger att det är en markant ökning från samma period förra året.

– Det är oroande att svartarbeten tycks öka. Vi måste säkerställa att de hushåll som efterfrågar hantverkstjänster under pandemin gynnar företag med schyssta anställningsvillkor och som bidrar till välfärden. Och då är lösningen ett återställt rotavdrag, betonar Erik Haara.

Resultatet i korthet

  • 8 av 10 företag anser att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i företaget
  • Sedan årsskiftet har 5 av 10 företag fått frågor om att utföra hantverkstjänster utan kvitto
  • 4 av 10 företag uppger att de har fått fler förfrågningar om att utföra arbete utan kvitto i år jämfört med samma period förra året
  • 9 av 10 företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation
  • 9 av 10 företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen
  • 9 av 10 företag tror att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i mitten av september bland medlemsföretag i bygg- och installationssektorn inom Svenskt Näringsliv.

I bygg- och installationssektorn ingår Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen. 

Ämnen

Taggar


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 90 78
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö

Presskontakt Redaktör Tidningen GLAS 08-4539079

Relaterat material

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm