Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Glasbranschföreningen och Byggnads växlar yrkanden

Konkurrenskraft och flexibilitet för att trygga jobben

Idag den 7 februari växlar Glasbranschföreningen och Byggnads yrkanden för Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen, som företräder ca 550 företag inom glas- och metallentreprenad, glasmästeri och bilglas, hoppas att årets förhandlingar ska öppna upp för tryggare anställningar, sundare konkurrensvillkor och att fler ska vilja söka sig till yrken inom glasbranschen.

- Våra yrkanden för Glasmästeriavtalet i år, liksom förra året, utgår från grundtanken att kollektivavtalet måste stödja företagens behov av att vara konkurrenskraftiga. Utan konkurrenskraftiga företag försvinner investeringar och arbetstillfällen och därmed själva grunden för Sveriges välstånd, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Även föreningens förhandlingschef Ingrid Clementson poängterar vikten av konkurrenskraftiga avtal.

- Det är oerhört viktigt att våra kollektivavtal är attraktiva för att vi ska få en hög anslutningsgrad, vilket ju är grundförutsättningen för den svenska modellen. Om avtalen ska vara attraktiva måste de vara konkurrenskraftiga. Ett nyckelord i detta hänseende är flexibilitet. Avtalen måste förändras i takt med tiden och kunna tillgodose behov som finns idag, imorgon och i framtiden, säger Ingrid Clementson.

Tre konkreta önskemål som Glasbranschföreningen lyfter fram i sina yrkanden är:

  • Flexiblare arbetstidsregler. Exempelvis genom att utöka möjligheten att förlägga den ordinarie arbetstiden till kl 19.00 istället för kl 18.00 som i det rådande avtalet.
  • Möjlighet till bättre branschanpassade visstidsanställningar. Exempelvis för att kunna möta arbetstoppar som varierar över året och inom olika projekt.
  • Möjlighet till individuell lönesättning. Att utifrån välkända och tydligt angivna kriterier ge möjlighet till en individuell lönesättning kopplad till företagens förutsättningar och arbetstagarens kompetens och utbildning.

Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2017. Glasbranschföreningen och Byggnads inleder nu avtalsförhandlingarna. Vid sidan av Glasmästeriavtalet förhandlar Glasbranschföreningen även Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Kontakt

Ingrid Clementson
Förhandlingschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 72, 070 224 88 29
ingrid.clementson@gbf.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm