Gå direkt till innehåll
Glasbranschföreningen växlar yrkanden med Byggnads

Pressmeddelande -

Glasbranschföreningen växlar yrkanden med Byggnads

Idag 14 februari växlar Glasbranschföreningen och Byggnads yrkanden för Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen, som företräder drygt 550 företag inom glas- och metallentreprenad, glasmästeri och bilglas, önskar framför allt att årets förhandlingar ska leda till mer branschanpassade arbetstidsregler och bättre förutsättningar för företagen att kunna anställa fler medarbetare.

– Utvecklingen i glasbranschen går i rasande fart med ständigt nya innovationer och en fantastisk förädling av glaset som material, både inom byggnation och i fordonsindustrin. Om vi ska kunna möta den här utvecklingen måste våra företag ha kollektivavtal som är anpassade till dagens förutsättningar. Då handlar det framför allt om mer branschanpassade arbetstidsregler och bättre möjligheter för företagen att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Kompetensförsörjning och rekrytering till glasbranschen är starkt prioriterade frågor för företagen i årets avtalsrörelse och flera av Glasbranschföreningens yrkanden berör just detta. Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg ger ett exempel:

– För att glasbranschen ska fortsätta att vara en framtidsbransch är det viktigt att medarbetarna känner sig motiverade att växa i sina yrkesroller. Vi behöver ha kollektivavtal som möjliggör detta. Vi anser därför att lönen på ett tydligare sätt ska kopplas till ansvar, kompetens och prestation. Det ska löna sig att utvecklas i jobbet och det ska vara möjligt att göra lönekarriär även inom hantverksyrken, säger Torbjörn Carlberg, som hoppas på en avtalsrörelse i samförståndsanda.

– Jag vill att årets förhandlingar ska leda till långsiktigt bra lösningar för vår bransch, där vi både främjar kompetensförsörjningen och ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas. Vi behöver moderna och attraktiva kollektivavtal som är lätta att följa och förstå.


Fyra konkreta yrkanden som Glasbranschföreningen lyfter fram:

 Kollektivavtalet ska följa industrins märke: Den internationellt konkurrensutsatta industrin är bäst lämpad att ange vilka lönekostnader den svenska arbetsmarknaden klarar av.

 Mer branschanpassade arbetstidsregler: Exempelvis möjlighet till årsarbetstid för att bättre möta arbetstoppar.

 Ytterligare en lönenivå: Något som skulle få fler företag att våga anställa och lära upp personer som idag står långt från arbetsmarknaden eller inte har fullgod utbildning.

 En tydlig individuell lönesättning: Det ska löna sig att ta mer ansvar och utvecklas i sin yrkesroll.

Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2020. Glasbranschföreningen och Byggnads inleder nu avtalsförhandlingarna. Vid sidan av Glasmästeriavtalet förhandlar Glasbranschföreningen även Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.


För mer information

Torbjörn Carlberg
Förhandlingschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 72
torbjorn.carlberg@gbf.se

Matilda Röjgård
Kommunikationschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 78
matilda.rojgard@gbf.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm