Gå direkt till innehåll
Glasmästarnas avtal klart

Pressmeddelande -

Glasmästarnas avtal klart

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästare. Avtalet är treårigt och följer industrins lönenorm på 6,8 procent.

- Den nya uppgörelsen innebär ett modernare avtal med flexiblare arbetstidsförläggning. Detta ger våra medlemsföretag större möjlighet att anpassa verksamheten efter kundernas behov, säger Per Sjöhult, vd för Glasbranschföreningen.

I en turbulent avtalsrörelse har Glasbranschföreningen och Byggnads, efter utdragna förhandlingar, lyckats nå en överenskommelse som tillgodoser båda parters krav och behov. Att det blir ett treårigt avtal är något Glasbranschföreningens förhandlingschef Erik Haara ser som mycket positivt.

- Det är viktigt att vi fokuserar på den långsiktiga marknadssituationen för att säkerställa att våra medlemsföretag är konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsgivare. Ett treårigt avtal skapar stabila förutsättningar för branschen att fortsätta utvecklas och uppfylla de krav och förväntningar som finns idag och som kommer att gälla i framtiden, säger Erik Haara.

Likt förhandlingarna på övriga avtalsområden drev Byggnads frågan om ytterligare arbetstidsförkortning hårt.

- I förhandlingar handlar det alltid om att ge och ta. Glasbranschföreningen har därför fått acceptera ytterligare fyra timmars arbetstidsförkortning mot att erhålla större flexibilitet i arbetstidsutläggning, säger Erik Haara.

Det nya avtalet gäller från första april 2013 och löper till sista mars 2016.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet:

  •  Löneavtal på 6,8 procent över tre år
  •  Treårigt avtal utan uppsägningsklausul
  •  Större möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning

För mer information, kontakta Erik Haara, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 

070-230 50 61, erik.haara@gbf.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm