Gå direkt till innehåll
Glasmästarnas avtal klart

Pressmeddelande -

Glasmästarnas avtal klart

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästare. Avtalet är treårigt och följer industrins lönenorm på 6,8 procent.

- Den nya uppgörelsen innebär ett modernare avtal med flexiblare arbetstidsförläggning. Detta ger våra medlemsföretag större möjlighet att anpassa verksamheten efter kundernas behov, säger Per Sjöhult, vd för Glasbranschföreningen.

I en turbulent avtalsrörelse har Glasbranschföreningen och Byggnads, efter utdragna förhandlingar, lyckats nå en överenskommelse som tillgodoser båda parters krav och behov. Att det blir ett treårigt avtal är något Glasbranschföreningens förhandlingschef Erik Haara ser som mycket positivt.

- Det är viktigt att vi fokuserar på den långsiktiga marknadssituationen för att säkerställa att våra medlemsföretag är konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsgivare. Ett treårigt avtal skapar stabila förutsättningar för branschen att fortsätta utvecklas och uppfylla de krav och förväntningar som finns idag och som kommer att gälla i framtiden, säger Erik Haara.

Likt förhandlingarna på övriga avtalsområden drev Byggnads frågan om ytterligare arbetstidsförkortning hårt.

- I förhandlingar handlar det alltid om att ge och ta. Glasbranschföreningen har därför fått acceptera ytterligare fyra timmars arbetstidsförkortning mot att erhålla större flexibilitet i arbetstidsutläggning, säger Erik Haara.

Det nya avtalet gäller från första april 2013 och löper till sista mars 2016.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet:

  •  Löneavtal på 6,8 procent över tre år
  •  Treårigt avtal utan uppsägningsklausul
  •  Större möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning

För mer information, kontakta Erik Haara, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 

070-230 50 61, erik.haara@gbf.se


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 90 78
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö

Presskontakt Redaktör Tidningen GLAS 08-4539079

Relaterat material