Gå direkt till innehåll
Fr v: Daniel Dåverhög, Henrik Erdalen och Helene Borefjord från Västfastigheter samt Elin Hultman, Christian Wahlström, Mattias Lind och Lars Zackrisson från White. Foto: Magnus Östh
Fr v: Daniel Dåverhög, Henrik Erdalen och Helene Borefjord från Västfastigheter samt Elin Hultman, Christian Wahlström, Mattias Lind och Lars Zackrisson från White. Foto: Magnus Östh

Pressmeddelande -

Glaspriset 2020 till Regionens hus för innovativ glasarkitektur

Glaspriset 2020 går till Regionens hus, beläget mellan Nils Ericssonterminalen och nya Hisingsbron i centrala Göteborg. Tre huskroppar, varav ett höghus med 16 våningar, samtliga helt i glas med screentryck för såväl design som funktion bidrar till att Glaspriset-vinnaren också uppfyller kraven på Miljöbyggnad Guld.

– Det är fantastiskt roligt att få uppskattning för något vi själva är mycket nöjda med. I projektet med Regionens hus vi har varit ett bra team, i kreativt samarbete med Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Skanska och UPB. Vi försöker alltid ha höga mål med våra projekt och vid första mötet med UPB sade de: ”Vi ska vinna Glaspriset med er i det här projektet!” Det gjorde vi, och det är jätteroligt! säger Mattias Lind, på White och konstaterar att White nu vinner Glaspriset för andra gången, efter att Johanneberg Science Park korades till vinnare 2016.

Uttrycksfull stadsmarkör
Regionens hus har effektiva glasfasader som bidrar till extremt låg energianvändning, solvärmelaster anpassade för kontorsarbete, ingen utvändig solavskärmning och glas som ändå bevarar klarheten i utsikten. För maximal kontakt med omgivningen valdes en bandfasad med omväxlande transparenta och täta band. Det mynnade ut i cirka 70 procent tät och 30 procent glasad fasad.

– Vi har gett den lägre byggnadskroppen en stringent slät glasfasad, med ett homogent mörkgrönt screentryck. Höghuset, som är en platsmarkör, har en mer uttrycksfull fasad som är tonad från mörkgrönt i botten till skinande vitt i toppen. Den vita tonade övre delen kan ses som ställföreträdare för det gamla stationshuset, ”Vita huset”, som inte längre syns på långt håll i stadslandskapet, beskriver Mattias Lind.

Höghusets fasad har screentryckts i tre lager. Pärlemor för skimmereffekt, mörkgrönt tryck för kulör/toning och vitt som ljusreflektor och bakgrund. Toningen ger en direkt igenkänning vilket ger Regionen hus ett ansikte i staden och avtryck i minnet.

Runda hörn med böjda glas
– Kunskap är ett ledord i hela vår verksamhet. Med Glaspriset får vi ett kvitto på att vi har det. Vi klarar av komplicerade lösningar och lyckas få olika bärande konstruktioner, inte minst vid de rundade hörnen med böjda glas i Regionens hus att samverka, säger Edgars Tooms, försäljningschef hos UPB, som också pekar på de tuffa tolerans-, energi-, buller- och solvärmelastkrav som projektet innehöll.

Han poängterar att varje projekt är unikt och har sina utmaningar som det gäller att hitta lösningar för.

– Dessutom är vi mycket stolta över att ha löst de komplicerade förbindelselänkarna mellan det gamla stationshuset och de nya byggnaderna, där har vi lagt ner mycket tid och möda för det lyckade resultatet, påpekar han.

JURYNS MOTIVERING:
Bergslagbanans gamla stationshus strax norr om Göteborgs centralstation har renoverats och tillsammans med ett magnifikt tillägg, omvandlats till nya lokaler för Västra Götalandsregionens administration. Genom den gamla stationsbyggnadens huvudentré leds besökare via små länkbyggnader av glas och spegelglas (klädda med ett solskyddande kopparfärgat metallskikt), till tre nya kontorskroppar också helt i glas, varav den västra reser sig femton våningar över spårområdet och bildar ett nytt landmärke. De nya kontorslokalerna har extremt låg energianvändning. De helglasade fasaderna har täta horisontella fönsterband med solskyddsglas. Mellan de horisontella fönsterbanden löper täta glasband med screentryck i ett pixelmönster i tre lager; pärlemor för skimmer; vitt som bakgrund och ljusreflektor; mörkgrönt för kulör och toning. Varje glasband har en egen täthetsgradering på vägen upp mot den vita överdelen. Den gröna kulören är fint avstämd mot stationsbyggnadens koppartak. Och de små länkbyggnaderna ger associationer till järnvägsvagnar. Sammantaget ett mycket imponerande projekt som utvecklar den samtida glasarkitekturen på ett innovativt och självständigt sätt.

FAKTA – REGIONENS HUS
Projektets namn: Regionens hus i Göteborg
Byggherre: Västfastigheter
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: UPB
Glasleverantör: Saint-Gobain, screentryck av Glassbel
Byggsystem: Glas i fasad: Wicona
Invändiga partier: Wicona, Moelven

HEDERSOMNÄMNANDE 
DUNGEN –Tullverkets nya kontorshus i Malmö

JURYNS MOTIVERING:
Den nya kontorsbyggnaden för Tullverket i Hyllie, är ett bokstavligen lysande exempel på hur många rumsliga kvaliteter som kan erhållas med beprövad glasteknik och ett ekonomiskt hållbart tänkande. Ett stort glasatrium är placerat mot norr för att undvika överhettning och för att ta in ett behagligt norrljus långt in i kontorslokalerna. Det stora glashörnet blir ett motiv i staden - skickligt placerat i fonden av Arénagatan. Spänger och gångbroar sträcker sig över den lummiga innegården och låter personalen ta del av det grönskande glasrummet.

FAKTA – DUNGEN
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt: FOJAB Arkitekter AB
Glasentreprenör: UBA Glas & Fasad AB
Glasleverantör: AGC Interpane
Byggsystem: Schüco FWS 50

OM GLASPRISET
Glaspriset är Glasbranschföreningens tävling om bästa glasbyggnadsprojekt Glaspriset delas ut vartannat år. Glaspriset 2020 går till ett glasbyggnadsprojekt som färdigställts under 2018 eller 2019 i Sverige. I år delas priset ut för tionde gången.

Mer information och citat
Mattias Lind, White Arkitekter, tel. 031-60 86 15
Henrik Erdalen, Byggherreombud Nya Regionens Hus på Västfastigheter, tel. 070-020 61 32
Edgar Tooms, UPB, tel. +371 26616895
Melinda Lemke, Glasbranschföreningen, tel. 08-453 90 75, melinda.lemke@gbf.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 90 78
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö

Presskontakt Redaktör Tidningen GLAS 08-4539079

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm