Gå direkt till innehåll
Jubilerande Teijlers Glas segerjublade på kongressen

Pressmeddelande -

Jubilerande Teijlers Glas segerjublade på kongressen

ÅRETS FÖRETAG I GLASBRANSCHEN

Årets Företag i Glasbranschen heter Teijlers Glas. 100-årsjubilerande Örebroföretaget får nu ytterligare en anledning till att jubla och fira.

- Det här trodde vi aldrig och jag fick nypa mig armen dagen efter för att fatta det var sant, erkänner Leif Restadh, som tillsammans med hustrun Birgitta och sonen Anders mottog priset på Glasbranschföreningens kongress i Stockholm.

Motiveringen till priset lyder: ”Tradition och nytänkande präglar Restadhs familjeföretag. Trots ett 100-årigt arv att förvalta, eller kanske tack vare, blomstrar Teijlers Glas i Örebro. Familjen Restadhs stora kunskaper om såväl traditionellt glasmästerihantverk, kreativa konstinramningar och förmågan att kombinera kvalitetsutföranden med en föredömlig marknadsbearbetning är imponerande. Priser, stipendier och utmärkelser är inget ovanligt för Teijlers, som nu också kan ståta med två mästare; Leif som diplomerad glasmästare och Birgitta nyutnämnd mästare i konstinramaryrket.”

Själv tycker Leif Restadh att det är många små pusselbitar som gör Teijlers till Årets Företag i Glasbranschen.

- Vi har ett par grundläggande målsättningar som är utgångspunkter för allt vi gör. Den ena är leveranssäkerheten – rätt produkt i rätt tid. Den andra är att vi inte ser något uppdrag som omöjligt, utan tvärtom tänker vi ”allt är möjligt”. Det tredje är att vi vill kombinera det goda traditionella hantverket med den moderna glasteknologin och den moderna inramningstekniken. Alltså kombinera bestående värden i uppdaterade versioner.

På Teijlers har man också spänt ambitionsbågen högt många gånger och i referenslistan finns flera prestigeuppdrag på olika håll i landet, som t ex renoveringen av alla blästrade lampor i Stockholms Rådhus, Tysta rummet på universitet i Örebro eller böjda lampglas till Rådhuset i Mora m fl.

Leif och hans kollegor är också medvetna om vikten att informera om vad Teijlers kan erbjuda.

- Vi försöker till exempel vara aktiva i flera sociala nätverk, där vi träffar kunder och beställare under trevliga och intressanta former. Det kan vara konstföreningar, gallerier eller olika forum inom kommun och landsting. Vi bjuder också folk hit till firman för olika sorters kundträffar, berättar han.Ämnen

Kategorier


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm