Pressmeddelande -

Kulturhuset vinner Glaspriset 2022

”Ett hus för alla, som alltid är öppet”

Ett 50-årigt kulthus i Stockholms city som genomgått en total renovering vinner Glaspriset 2022 – Kulturhuset.

– Efter Kasper Salin-priset till Kulturhuset, som vi vann ifjol, kommer Glaspriset i rangordning. Så det känns fantastiskt fint att få det! Det är ett pris i en bransch med ett material som har utvecklats enormt, säger ansvarig arkitekt Per Ahrbom, A&P Arkitektkontor AB och konstaterar att glas används mer och mer inom arkitektur i nytänkande byggnation, både vad gäller form, funktion och hållbarhet.

– Kulturhuset är allt detta och sammantaget och ett ”öppet hus - alltid och för alla”! Det var skaparen Peter Celsings huvudvision, understryker han och passar även på att framhålla arkitektkollegan Pernilla Remröd och Peter Mars på ACC Glas & Fasadkonsult AB.

– Man kan säga att vi tre tillsammans har jobbat intensivt ihop för att lyckas med uppdraget att renovera Kulturhusets glasfasad, säger han.

Nådde sin maximala livslängd
Kulturhuset byggdes i två etapper. Den första etappen, den västra delen av huset, färdigställdes i januari 1971 som ett provisorium för Sveriges riksdag. Husets östra del färdigställdes i oktober 1974 som kulturhus. 1986 blev även Kulturhusets västra del kulturhus.

– Nu, efter 50 års intensiv verksamhet, hade bland annat den stora glasfasaden uppnått sin maximala livslängd. Även tekniska system och installationer hade tjänat ut och nya krav ställs på energieffektivitet och hållbarhet. Som en framstående del av den ombyggnad som nu gjorts har hela Kulturhusets glasfasad mot Sergels torg och Malmskillnadsgatan ersatts av nya glas, beskriver Per Ahrbom.

Ursprungliga utseendet bevaras
Eftersom Kulturhuset är blåmärkt enligt Stadsmuseets klassificering och även påtänkt som byggnadsminne har det varit viktigt att bevara det ursprungliga utseendet och uttrycket med hänsyn till bland annat proportioner, material och kulörer i profilsystem, spröjsar med mera. Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing.

– Dessa märktes upp och återmonterades. Noggranna inventeringar och uppmätningar utfördes i helhet och detalj. Omfattande studier av alternativa glassystem utreddes med hänsyn till egenskaper och kvalitet. Ett flertal våningshöga provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar. Besiktningar och värderingar gjordes vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika väderleksförhållanden och representanter för alla berörda parter deltog vid besiktningarna, berättar Per Ahrbom, vars relation till Kulturhuset sträcker sig ända tillbaka till 1965 då han jobbade hos Peter Celsing.

50 år till nästa renovering
Efter den lyckade renoveringen hoppas han nu på ännu fler besökare, många verksamheter med liv och rörelse och en lång period innan huset behöver rustas upp igen.

– Minst 50 år behöver det nog gå innan det är dags för nästa renovering, bedömer han.

Vinnare av Glaspriset 2022 - Kulturhuset i Stockholm

Juryns motivering: ”Efter femtio års daglig verksamhet behövde den världsberömda byggnaden vid Sergels Torg totalrenoveras och uppdateras i avseende på funktion, energikrav, komfort och personsäkerhet. Hela den norrvända glasfasaden har ersatts med nya våningshöga isolerglas (U-värde 1,0 W/kvmK) efter ett intensivt samarbete mellan konsulter, beställare, entreprenör och antikvariska myndigheter.

Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing. Dessa märktes upp och återmonterades. Ett flertal provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar.

Projektet tilldelas Glaspriset 2022 för en oerhört ambitiös och väl genomförd renovering av Kulturhusets ikoniska glasfasad.”

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • nordbygg
  • arkitektur

  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Kontakter

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Relaterat innehåll