Gå direkt till innehåll
Nya avtal klara för tjänstemän i glasbranschen

Pressmeddelande -

Nya avtal klara för tjänstemän i glasbranschen

Glasbranschföreningen tecknade idag, torsdagen 28 april, tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer, avtal med tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Sammanlagt omfattar de nya avtalen drygt 14 000 tjänstemän. I likhet med tidigare avtal med Ledarna kommer även avtalet med Sveriges Ingenjörer och det alternativa löneavtalet med Unionen att vara sifferlösa.

– Avtalen innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå. En utvecklad lokal lönebildning ger attraktivare företag och underlättar den framtida kompetensförsörjningen, säger Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Tjänstemannaavtalen tecknas, utöver Glasbranschföreningen, även av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, VVS Företagen, Plåtslageriernas Riksförbund, Måleriföretagen i Sverige samt Maskinentreprenörerna.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 2,2 procent.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017.

De nya avtalen i korthet:

Ledarna

 • Sifferlöst processlöneavtal (tillsvidare)
 • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen
 • Fortsatt partsarbete för hållbara chefer
 • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Sveriges Ingenjörer

 • Sifferlöst processlöneavtal (tidsbegränsat)
 • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen
 • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Unionen

 • Sifferlöst alternativt processlöneavtal
 • Det traditionella löneavtalet – allmän pott om 1,5 % och löneöversyn värderad till 0,5 %
 • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

På bilden: (Fr.v.) Björn Granath, Sveriges Ingenjörer, Jan Siezing, VD Installatörsföretagen,Rolf Bladh, Måleriföretagen, Ulf Nordström, Installatörsföretagen,Anita Hagelin, Installatörsföretagen, Martina Höök, Installatörsföretagen, Ingrid Clementson, Glasbranschföreningen, Per-Erik Markström, Maskinentreprenörerna,Alexander Illiev, Plåtslageriernas Riksförbund, Irena Franzén, Ledarna, Mikael Segel, Unionen, Krister Strålberg, Unionen

Foto: Jan Fredriksson

För mer information, kontakta:

Ingrid Clementson, förhandlingschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 72
Ingrid.clementson@gbf.se

Ämnen

Taggar


 • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 90 78
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö

Presskontakt Redaktör Tidningen GLAS 08-4539079

Relaterat material

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm