Gå direkt till innehåll
Kollektivavtal klara för glasbranschens tjänstemän
Kollektivavtal klara för glasbranschens tjänstemän

Pressmeddelande -

Nya kollektivavtal klara för tjänstemän i glasbranschen

Glasbranschföreningen har idag, 11 december 2020, tillsammans med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen tecknat nya tjänstemannaavtal med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal och avtalet med Unionen följer industrins lönemärke på 5,4 procent. Avtalens giltighetstid löper över 29 månader, också detta enligt märket.

Trots att många svåra frågor har legat på förhandlingsbordet har parterna till slut enats om en gemensam lösning som godkänts av alla parter.

– Jag tycker att vi har landat i en bra överenskommelse som tack vare avtalslängden om 29 månader skapar trygghet och förutsebarhet för både arbetsgivare och tjänsteman. Dessutom har vi fått igenom en hel del förändringar som underlättar för våra medlemsföretag, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, som bland annat syftar på de förbättrade reglerna kring arbetstidsförkortningen.

– Frågan har varit uppe på förhandlingsbordet de senaste avtalsrörelserna och har nu äntligen fått sin lösning.

Under föregående avtalsperiod gjorde parterna ett gediget arbete för att förenkla texterna i tjänstemannaavtalen. Resultatet av arbetet antas nu genom den nya överenskommelsen.

– Jag tycker att det är väldigt bra att texterna i avtalen har blivit tydligare och enklare att ta till sig. Det kommer underlätta vardagen för våra medlemsföretag, konstaterar Torbjörn Carlberg.

De nya tjänstemannaavtalen gäller från 1 december 2020 till 30 april 2023. Under avtalsperioden är parterna även överens om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att verka för att företagen ska vara attraktiva arbetsgivare.

De nya tjänstemannaavtalen i korthet:

  • Avtalen löper över 29 månader (från 1 december 2020 till 30 april 2023)
  • Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal
  • Avtalet med Unionen följer industrins lönemärke på 5,4 procent
  • Anpassningar till den höjda pensionsåldern i lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Språkliga ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare
  • Förbättrade regler kring arbetstidsförkortning

För kommentarer/frågor:
Torbjörn Carlberg, förhandlingschef Glasbranschföreningen, torbjorn.carlberg@gbf.se, 08-453 90 72.

Mer information om de nya tjänstemannaavtalen kommer inom kort att skickas ut till alla berörda medlemsföretag.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm