Gå direkt till innehåll
Nytt kollektivavtal klart för Sveriges glasmästerier och glas- och metallföretag
Nytt kollektivavtal klart för Sveriges glasmästerier och glas- och metallföretag

Pressmeddelande -

Nytt Glasmästeriavtal klart

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästerier och glas- och metallföretag. Avtalet följer industrins lönenorm på totalt 6,5 procent fördelat på tre år.

– Det nya Glasmästeriavtalet följer industrins märke, något som är viktigt för att bevara den väl fungerande lönemodell vi har på svensk arbetsmarknad, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen och konstaterar samtidigt att parterna tyvärr inte kunde enas om några förändringar av avtalet den här gången.

Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson saknar i den aktuella överenskommelsen lösningar för bättre anpassning till dagens situation för företagen, bland annat när det gäller flexiblare arbetstider.

– Glasbranschen är en expansiv bransch med snabb teknikutveckling. Våra företag behöver kollektivavtal som kan anpassas efter de nya behov som uppstår. Därför behöver branschen bland annat bättre möjligheter till flexibla arbetstider och anställningsformer, något som vi hade hoppats nå samförstånd kring i årets förhandlingar, säger Ingrid Clementson.

I överenskommelsen finns beslut om att under avtalsperioden arbeta vidare med ett antal frågor i arbetsgrupper. Det handlar exempelvis om att få fler att vilja arbeta i glasbranschen och att utreda hur en glasanpassad yrkesintroduktionspraktik för exempelvis nyanlända skulle kunna se ut.

Det nya avtalet gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020 och berör 550 företag med drygt 3 000 anställda.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet

  • Avtalet träffades 12 maj 2017 och löper ut 30 april 2020.
  • Ett treårigt avtal med sista året uppsägningsbart.
  • Avtalsvärdet följer industrins märke på 6,5 procent fördelat på tre år.
  • En extraavsättning till pension på totalt 0,7 procent under avtalsperioden.

På Glasbranschföreningens webbplats - www.gbf.se - publiceras inom kort mer information om det nya Glasmästeriavtalet.

För kommentarer, kontakta:
Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 070-224 88 29, ingrid.clementson@gbf.se
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 070-230 50 61, erik.haara@gbf.se

Ämnen

Kategorier


  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm