Gå direkt till innehåll
Nytt Glasmästeriavtal klart – flexiblare arbetstider och löneökningar enligt industrins märke

Pressmeddelande -

Nytt Glasmästeriavtal klart – flexiblare arbetstider och löneökningar enligt industrins märke

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasföretag. Avtalet följer industrins lönenorm på 2,2 procent på 12 månader. Avtalet tecknas på 13 månader vilket omräknat innebär 2,38 procent.

- Glasbranschen växer hela tiden och teknikutvecklingen går fort, något som ställer krav på ett konkurrenskraftigt och modernt kollektivavtal. Det nya Glasmästeriavtalet innehåller en hel del förändringar i den riktningen, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Enligt Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson är den stora fördelen med det nya avtalet möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning.

- Glasbranschen är en framtidsbransch och förändringarna i avtalets arbetstidsregler betyder att våra företag har möjlighet att höja produktiviteten och öka konkurrenskraften. Äntligen kan våra företag tacka ja till arbetstillfällen även under exempelvis kvällar, vilket kunderna ibland kräver.

Även om Ingrid Clementson konstaterar att det nya Glasmästeriavtalet innehåller flera förbättringar framhåller hon att det dock kvarstår en del arbete för att nå målet om ett tydligt och modernt avtal.

- Våra företag vill ha möjlighet till individuell lönesättning och det är Byggnads emot. Vi har dock enats om att en arbetsgrupp, där parterna under avtalsåret, ska utreda hur en lönemodell för glasbranschen skulle kunna se ut. Det måste vara möjligt att kunna göra lönekarriär hantverksyrken.

Det nya avtalet gäller från 1 april 2016 och löper till den 30 april 2017.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet:

 • Avtal på 2,2 procent på 12 månader som omräknat på 13 månader blir 2,38 procent.
 • Fler yrkeskategorier i lärlingssystemet. Viktigt för kompetensförsörjningen i glasbranschen samt förbättrar möjligheten att rekrytera ungdomar och nyanlända.
 • Större möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning.
 • Arbetsgivaren kan schemalägga och beordra arbete mellan kl. 06.30 - 18.00, dvs. en timme längre än föregående avtal.
 • Arbetsgivaren kan schemalägga och beordra arbete för arbetstagare som huvudsakligen arbetar med bilglas på lördagar kl. 08.00-15.00.
 • En individuell överenskommelse kan ske direkt med medarbetaren om arbete mellan kl. 05.00 - 22.00. Medarbetare som av olika skäl önskar mer flexibilitet i sina arbetstider kan komma överens om det med arbetsgivaren.
 • Arbetsgivaren kan åta sig arbete på natten (kl. 22.00 - 05.00). För detta krävs en lokal överenskommelse med Byggnads.
 • Glasmästeriavtalet innefattar nya ob-regler. Tidigare har det inte funnits ersättningsregler om medarbetarna arbetat på obekväma arbetstider.
 • Parterna ska gemensamt under avtalsåret utreda en lönemodell för glasbranschen. Arbetet ska slutredovisas den 20 januari 2017.

På Glasbranschföreningens webbplats – gbf.se – publiceras inom kort mer information om det nya Glasmästeriavtalet.

För kommentarer, kontakta:
Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 070-224 88 29 / ingrid.clementson@gbf.se
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 070-230 50 61 / erik.haara@gbf.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


 • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 90 78
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö

Presskontakt Redaktör Tidningen GLAS 08-4539079

Relaterat material

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm