Gå direkt till innehåll
Nytt kollektivavtal för Sveriges glasföretag
Nytt kollektivavtal för Sveriges glasföretag

Pressmeddelande -

​Nytt Glasmästeriavtal klart – följer märket på 5,4 procent över 29 månader

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästerier, bilglasmästerier och glas- och metallföretag. Avtalet följer industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.

– Det känns bra att vi har tecknat ett långt avtal som följer industrins kostnadsnivå. Det är viktigt att vi kan ge våra medlemsföretag möjligheten till långsiktig planering, särskilt i oroliga tider som dessa, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, som också lyfter fram förändringen gällande arbetstidsförläggningen som en positiv utveckling av avtalet i modern riktning.

Det nya Glasmästeriavtalet innehåller även en del förändringar som syftar till att stärka den sunda konkurrensen, något Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg tycker är bra.

– Vi har enats om ett antal nya reformer som förhoppningsvis kan bidra positivt i arbetet för sund konkurrens och god arbetsmiljö. Hur vi kan stärka den sunda konkurrensen och försvåra för oseriösa aktörer är en fråga vi tar på stort allvar, men det är en svår uppgift som måste angripas på fler sätt. Vi har nu tillsammans med Byggnads identifierat några av de åtgärder vi kan göra inom ramen för kollektivavtalet och jag ser det som väldigt positivt att vi kan hantera den här typen av svåra frågor gemensamt, säger Torbjörn Carlberg.

I överenskommelsen finns beslut om att under avtalsperioden arbeta vidare med ett antal frågor i arbetsgrupper. Det handlar exempelvis om att inom Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA) uppdatera handledningen för företagshälsovården och samordna utbildning med fokus på glasbranschens arbetsmiljöfrågor för särskilt utsedda regionala skyddsombud. Vidare ska parterna inleda ett arbete om digitaliseringsfrågor för branschen samt arbeta förebyggande mot trakasserier.

Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till och med 30 april 2023 och berör ungefär 550 företag med drygt 3 000 anställda.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet

  • Avtalet är giltigt från och med 1 december 2020 till och med 30 april 2023.
  • Avtalstiden är uppdelad i två perioder: 1 december 2020 - 30 april 2022 och 1 maj 2022 - 30 april 2023. Den sista avtalsperioden är uppsägningsbar. Uppsägning av den andra avtalsperioden kan ske av endera parten senast den 31 oktober 2021.
  • Avtalsvärdet följer industrins märke på 5,4 procent fördelat på 29 månader.
  • Överenskommelsen innebär att medarbetarna kommer att få sin nya lön från och med 1 december 2020.

På Glasbranschföreningens webbplats - www.gbf.se - publiceras inom kort mer information om det nya Glasmästeriavtalet.

För kommentarer, kontakta:

Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 08-453 90 72, torbjorn.carlberg@gbf.se

Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 08-453 90 74, erik.haara@gbf.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallentreprenad i Sverige. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen följer och driver centrala frågor för medlemsföretagen och ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78
Elin Storäng

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68
Melinda Lemke

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm