Pressmeddelande -

​Smarta glas revolutionerar framtidens bostäder

Knappt något annat byggmaterial kan matcha glasets popularitet bland arkitekter och ingenjörer. Dagens byggnader innehåller alltmer glas, som en följd av krav på funktioner som design, komfort och närhet till omgivningen. Glas är så mycket mer än bara en öppning för dagsljusets inflöde. Med smarta glas, alltså glas som belagts med osynliga beläggningar och laminat, kan vi få en mängd olika funktioner i en och samma glasruta. Till exempel integrerat ljus, ljud, bild och taktila upplevelser.

- Begreppet transparent intelligens omfattar alla transparenta material, som har en mer eller mindre dold funktion, där glas är ett nyckelmaterial. Glas har potential att bli kommunikationsmedium även i byggnader. Till exempel kan glas redan idag växla mellan att vara genomskinligt och ogenomskinligt. Jag ser stora möjligheter till förbättringar både i energiprestanda och för komfort när man använder smarta glas, säger Maria Lang på Glafo (Glasforskningsinstitutet) i en färsk rapport.

Rapporten understryker att glas i sin utvecklade form öppnar för möjligheter till nya uttryck i byggnader i kombination med energi och miljömässigt fördelaktiga funktioner. Samtidigt som användarna vill ha mer glas i sina bostäder skärps byggreglerna och energibesparing blir allt viktigare för förvaltare och fastighetsägare. Här erbjuder smarta glas ett sätt att överbrygga dessa två motstridiga trender.

- Det finns sätt att sänka den totala kostnaden genom att välja smarta glas till de delar som har mest nytta av funktionen. Val av rätt glas på rätt plats sänker behovet av uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Priset för slutanvändaren kan dock bli det dubbla för smarta glas mot vad man skulle betala för ett högpresterande statiskt glas. Detta gör att det stora genombrottet för smarta glas har dröjt. Primärt anser jag att det är en kunskapsfråga och inte en kostnadsfråga, säger Maria Lang.

Än slå länge hittar man fler spännande glaslösningar utomlands, bland annat i Danmark och Tyskland.

- En förklaring till detta kan vara att arkitekter där traditionellt sett har mer att säga till om och inte lika lätt avfärdas för alltför vidlyftiga idéer. Här ser vi dock en pågående förändring till det bättre även i Sverige, säger Maria Lang.

Det är många olika faktorer som ska vägas in när man gör en bedömning av krav och önskvärda resultat i sin byggkonstruktion där glaset spelar en viktig roll.

- I rapporten går jag igenom såväl risker som marknadsmässiga möjligheter för dagens och framtidens olika sorters moderna glas och i vilka miljöer de är lämpliga. Jag har också intervjuat arkitekter, fastighetsförvaltare, fönster- och dörrtillverkare, byggare, glasföretagare och inredningsföretag, som har fått ge sin syn på möjligheterna. Samtalen har lett till många intressanta synpunkter och idéer om smartare och effektivare glaslösningar, berättar Maria.

Rapporten i sin helhet finns bifogad i pressmeddelandet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Glasbranschföreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen ger även ut branschtidningen GLAS.

Kontakter

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Glasbranschföreningen 08-453 90 78

Elin Storäng

Presskontakt Kommunikatör Glasbranschföreningen 08-453 90 68

Melinda Lemke

Presskontakt Chefredaktör tidningen GLAS Glasbranschföreningen 08-453 90 75 Tidningen GLAS