Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Strejken i byggbranschen slår hårt mot samhället

En storkonflikt i byggbranschen är tyvärr ett faktum. Detta sedan Byggnads igår åter tackat nej till medlarnas bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier om ett nytt Byggavtal. Det är en omfattande strejk som enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar totalt berör cirka 9 700 medarbetare på 525 arbetsplatser över hela landet.

- Byggnads agerande är mycket oansvarigt. Strejken hotar hela samhällsekonomin och kostar hundratals miljoner kronor varje dag, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

På den svenska arbetsmarknaden har parterna under lång tid varit överens om att det är industrin som ska sätta lönemärket, något som Byggnads nu går emot.

- Att följa märket är att stå upp för en solidarisk lönesättning, där vi tillsammans tar ansvar för att alla på den svenska arbetsmarknaden får ta del av ekonomisk tillväxt, säger Erik Haara.

Glasbranschföreningen beklagar konfliktutvecklingen kring Byggavtalet och ger Sveriges Byggindustrier sitt fulla stöd.

- Vi hoppas verkligen att strejken blir kortvarig och att parterna snart kan återuppta riktiga avtalsförhandlingar. Det tjänar alla på.

Glasbranschföreningen har flera medlemsföretag som indirekt drabbas av strejken på Byggavtalet. På Glasbranschföreningens webbplats hittar du mer information om detta. 

Ämnen

Taggar


  • Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver viktiga frågor för medlemsföretagen. Föreningen har ca 600 medlemsföretag och arbetar bland annat med utbildning, arbetsgivarverksamhet, kvalitetssäkring och auktorisation. Glasbranschföreningen ger även ut branschtidningen GLAS.

Presskontakt

Matilda Röjgård

Matilda Röjgård

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 90 78
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö

Presskontakt Redaktör Tidningen GLAS 08-4539079

Relaterat material

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm