Pressmeddelande -

Alexandra Pascalidou i nytt program: Ledare är lata, fega och fördomsfulla!

Ämnet är mer aktuellt än någonsin: Mångfald. Alexandra Pascalidou tar upp kampen för att alla människor ska få samma chans. Oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. I programmet som på fredag den 28 september lanseras på www.mePodium.com riktar hon stark kritik mot sättet företagsledare rekryterar medarbetare på. I programmet läser Pascalidou ur sin bok Frontkick. Frågorna är fortfarande lika aktuella: Hur ska vi egentligen lösa problemen som bristen på mångfald i företagens ledningar skapar? Varför rekryterar ledare endast ur de egna leden och grupperingarna? Alexandra Pascalidou menar att det helt enkelt beror på lathet, feghet och fördomar. Pascaliou ger oss idéer om hur det skulle kunna vara, och om de positiva resultat som uppkommer då vi utnyttjar våra olikheter. Vi får även höra om det hårt kritiserade och skuldbelagda miljonprogrammet och bostadsprojektet Rinkeby – en berättelse från insidan. Dariush Ghatan, VD för Global Podcast Company, säger: ”Alexandra Pascalidous åsikter ska lyftas fram! Det räcker inte med att vi tror att alla redan vet att mångfald behövs. Någon måste prata om det. Någon måste lyfta frågan och kritisera det nuvarande systemet för att det ska ske en förändring, och vi andra måste lyssna.” mePodium erbjuder nedladdningsbara pratprogram (podcasting) med intressanta personligheter. mePodium har tidigare lanserat program med Johan Ernst Nilson, Johan Staël von Holstein, Regina Lund, Fredrik Paulún, Mustafa Can, Petter Nylander, Richard Juhlin, Ulf Ekberg, Leif Edvinsson och många andra. För mer information kontakta: Dariush Ghatan, grundare och VD, Global Podcast Company AB Tfn: 08-522 108 00 dariush.ghatan@podcastingbolaget.com www.mePodium.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll