Pressmeddelande -

Glaciärerna på Mount Everest smälter!

Äventyraren Johan Ernst Nilson har nyligen bestigit Mount Everest, han rapporterar att situationen där är alarmerande. Klimatförändringar och miljöförstöring har redan satt djupa spår på jordens högsta berg. Det är viktigt att vi får ta del av den allvarliga situationen och att vi får höra om den ur olika perspektiv säger Dariush Ghatan, VD för Global Podcast Company, som idag lanserar en film, av och med Johan Ernst Nilson, på siten www.mepodium.com Filmen kan ses och laddas ner gratis och den är på svenska. Med sitt projekt the Seven Summits har Johan E Nilson bestigit sex av världens sju kontinenters högsta toppar. I mitten av maj 2007 besteg han nummer sex, tillika världens högsta berg; Mount Everest. Johan är en förebild för både enskilda personer och organisationer som strävar efter att uppnå högt uppsatta mål och samtidigt vill värna om miljön. Johan ger oss i programmet en direkt inblick i miljöhotet och dess inverkan på Himalaya. Vad är lösningen? Vad kan den enskilda personen bidra med och vad gör företagen? ”Mount Everest smälter” är det första av två program med Johan Ernst Nilson, som lanseras på www.mepodium.com idag. I det andra ”Ledare med livet som insats” berättar Johan om vad krävs av en ledare, men även hur man finner motivationen till att bestiga Mount Everest. Vad utmärker en bra ledare? Hur sätter man samman det perfekta teamet? Hur minimerar man risktagandet i ett viktigt projekt? Johan har samlad erfarenhet från 14 lyckade expeditioner. mePodium erbjuder nedladdningsbara pratprogram med intressanta personligheter. mePodium har även lanserat program med bland andra: Johan Staël von Holstein, Regina Lund, Fredrik Paulún, Mustafa Can, Petter Nylander, Richard Juhlin, Ulf Ekberg och Leif Edvinsson. Dariush Ghatan, grundare av mePodium: ”Johan E Nilson är en sådan person som inte bara har förmågan att inspirera och påverka andra människor utan även förmågan att få saker att hända. Han har själv med sin enorma motivation och sitt fantastiska personliga ledarskap tagit initiativ för att försöka mildra den oroväckande klimatsituationen. Det här är något vi på mePodium vill att människor ska få ta del av. Och förhoppningsvis kan fler bli påverkade och börja agera.” För mer information kontakta: Dariush Ghatan, grundare och VD, Global Podcast Company AB Tfn: 08-522 108 00 dariush.ghatan@podcastingbolaget.com www.mePodium.com

Ämnen

  • Miljö, energi

Relaterat innehåll