Video -

Hans Rosling om världssyn och klimathot

Hans Rosling, Professor Internationell Hälsa, Karolinska Institutet, konstaterar att tiden är mogen för att ersätta uppdelningen av mänskligheten i två delar med den första principen i FN deklarationen för mänskliga rättigheter ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter!” (föreläsning under Charity Rating konferens)
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .mov
  • Videolängd: 26:48

Ämnen

  • Politik