Video -

Intervju med Sofie Gunolf och Maria Veerasamy på Indiska

Sofie Gunolf är VD på Indiska sedan 2006. Man kan nästan säga att hon är född in i bolaget då hennes morfar (som grundade bolaget), mamma (som är vice ordförande) och morbror (operativ styrelseordförande) är verksamma i bolaget. Sofie har arbetat på Indiska i närmare 20 år, hon började i butik/lager och har sedan arbetat inom inköp och som sektionschef samt i ledningsgruppen sedan 2000.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .mov
  • Videolängd: 7:07

Ämnen

  • Sociala frågor