Video -

Johan Rockström om hotet mot milleniemålen

Johan Rockström, VD Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre, - om hur de globala miljöförändringarna hotar millenniemålen; att halvera fattigdomen i världen. Klimatförändringar i kombination med utarmning av ekosystemen kommer att få stora konsekvenser för utvecklingsländernas möjligheter till utveckling. (föreläsningen hölls under Charity Rating konferens)
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .mov
  • Videolängd: 20:55

Ämnen

  • Politik