Video -

mePodium träffar Christer Zettergren på Röda Korset

Klimatförändringarna har redan lett till fler naturkatastrofer vilket måste uppmärksammas i planeringen av hjälp och räddningsinsatser. Kan klimatförändringar också ibland innebära möjligheter? Hör Christer Zettergren berätta om hur han vill att vi ska arbeta mot de negativa effekterna av klimatförändringarna.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .mov
  • Videolängd: 9:38

Ämnen

  • Sociala frågor