Insikter och dilemman om klimatfrågan

Tid 10 November 2008 16:00 – 18:00

Plats World News Café, Kulturhuset i Stockholm

Det räcker inte med att skära ner utsläppen av koldioxid. Vi måste också börja ta bort den koldioxid vi redan har släppt ut och ta beslut om att sluta utvinna fossilt kol. Det är några slutsatser i en skrift av Global Utmaning. Rapporten presenteras i Kulturhuset i Stockholm den 10 november. Vid seminariet deltar Martin Hedberg, Michelle von Gyllenpalm från Vattenfall och Måns Lönnroth.

Kategorier

  • klimat

Kontakter

Tove Ahlström

Presskontakt VD 0761640611