Pressmeddelande -

Global Utmanings migrationsarbete får stöd från EU

Under 2012 drar Global Utmaning igång ett unikt forskningsprojekt om asylsökandes band till hemlandet och hur dessa påverkar den första tiden i Sverige. Och nu har projektet fått stöd från Europeiska Flyktingfonden.

Projektet kommer bland annat att undersöka hur transnationella band och pressen att skicka hem pengar till ursprungslandet påverkar nyanländas boendestandard och relation till arbetsmarknaden. Projektet genomförs med stöd från Europeiska Flyktingfonden. 
- Stödet från EU:s flyktingfond och vårt samarbete med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är ett kvitto på att Global Utmaning är den ledande tankesmedjan i Sverige när det gäller migrationsfrågor”, säger Lisa Pelling, programansvarig på Global Utmaning.  

Ny väg in
Global Utmaning är också tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen partner i det omfattande och fleråriga projektet ”Ny väg in”. Projektet finansieras till hälften av EU:s integrationsfond och handlar om att informera om och underlätta för fler personer att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Global Utmanings roll i projekt ”Ny väg in“ kommer att vara att ta fram en forskningsstudie om migrationskanaler, och att medverka i en informationssats som tar avstamp i forskningsstudien. Global Utmaning kommer att ha särskilt ansvar för att utforma informationsinsatser i samarbete med myndigheter och enskilda organisationer i Irak.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Flykting-, migrationsfrågor

Taggar

  • global utmaning

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.