Pressmeddelande -

Inför World Economic Forum i Davos: Global Utmaning och Investor presenterar “The Nordic Way"

Den 25-30 januari samlas ledande politiker och företrädare för näringslivet för det årliga World Economic Forum i Davos. I år är temat för mötet ”Shared norms for the new reality”, och stort intresse riktas mot hur de nordiska länderna klarat finanskrisen och skapat hållbar ekonomisk tillväxt.  Med anledning av detta har tankesmedjan Global Utmaning och Investor i samarbete med Nordiska Ministerrådet och Föreningen Norden tagit fram skriften ”The Nordic Way”.

I skriftens första del redogör Klas Eklund, professor i Lund, senior economist på SEB och rådgivare till Global Utmaning, för hur de nordiska länderna – i en internationell jämförelse – klarat sig väl genom den senaste finanskrisen. Om hur vi dragit lärdomar från tidigare kriser, lyckats genomföra nödvändiga förändringar, och på så sätt skapat en ekonomisk krisberedskap byggd på the Nordic Capitalism. Eklund diskuterar i vilken utsträckning de nordiska kriserfarenheterna kan nyttjas av andra.

I den andra uppsatsen punkteras myten om de nordiska länderna som en kompromiss mellan socialism och kapitalism. Henrik Berggren, historiker och tidigare ledarskribent på DN, beskriver tillsammans med Lars Trägårdh historiker och professor vid Ersta Sköndal Högskola, hur en stark stat i stället gjort en stark individualism möjlig, och hur social trygghet ökat acceptansen för förändring. Författarnas slutsats är att the Nordic Capitalism visar hur en väl fungerande stat faktiskt kan stärka marknadsekonomin.

I förordet skriver Kristina Persson, ordförande för Global Utmaning och Föreningen Norden och Jacob Wallenberg, ordförande för Investor att gemensamma värderingar också måste resultera i fungerande lagar, regler och institutioner. De konstaterar att det är svårt att sprida nationella erfarenheter över landsgränser, men att system som visat sig fungera kan tjäna som inspiration för andra.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Kontakter

Tove Ahlström

Presskontakt VD 0761640611