Pressmeddelande -

Insikter och dilemman om klimatfrågan

Det räcker inte med att skära ner utsläppen av koldioxid. Vi måste också börja ta bort den koldioxid vi redan har släppt ut och ta beslut om att sluta utvinna fossilt kol. Det är några av slutsatserna i en ny skrift av Global Utmaning. Rapporten presenteras vid ett seminarium i Kulturhuset i Stockholm den 10 november.

”Insikter och dilemman i klimatfrågan” är skriven av meterologen och klimatexperten Martin Hedberg. Han presenterar rapporten vid ett seminarium där även Michelle von Gyllenpalm, geolog på Vattenfall, och Måns Lönnroth, ledamot av Global Utmanings styrelse och f d VD för miljöforskningsstiftelsen Mistra deltar.

I skriften presenteras ett antal insikter och dilemman om klimatet, däribland att

· alla fossila resurser som utvinns ur jordskorpan till slut hamnar i atmosfären

· klimatsystemet kan komma att påverka klimatet mer än människan själv - ”tipping points”

· havens förmåga att binda koldioxid minskar i takt med att de försuras

· luftföroreningarna döljer en väsentlig del av den verkliga uppvärmningen av atmosfären

Rapporten skissar en färdplan mot ett koldioxidfritt samhälle. Det viktigaste steget är att snarast möjligt ta ett beslut om att upphöra med brytning av fossilt kol (olja, kol och naturgas) och avstå från att avverka den tropiska regnskogen.

Tid: 10 november 2008, kl 16-18

Plats: World News Café, Kulturhuset

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • klimat

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.Kontakter

Tove Ahlström

Presskontakt VD 0761640611