Pressmeddelande -

Kina - medspelare eller motspelare i klimatkampen? Seminarium 2/12

Kina är idag jämte USA världens största utsläppare av koldioxid. Vid ett seminarium på Kulturhuset den 2 december lanserar Global Utmaning en rapport om vad som sker i Kina på klimatområdet, och hur man på bästa sätt får med Kina i klimatkampen.

Medverkande:

  • Karl Hallding, författare till rapporten "Kina - medspelare eller motspelare i klimatkampen", och Kina-expert verksam vid Stockholm Environment Institute.
  • Börje Ljunggren, tidigare svensk ambassadör i Kina och chef för UD:s Asien-enhet.
  • Ari Kokko, professor vid Handelshögskolans Asien-institut.

Moderator: Carl von Essen, chef för Global Utmaning

Plats: World News Café, Kulturhuset, 2 tr

Tid: Tisdag 2 december, kl 15.30-17.30

För mer information kontakta Carl von Essen, Global Utmaning, mobil 0730-595900, carl.von.essen@globalutmaning.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.Kontakter

Tove Ahlström

Presskontakt VD 0761640611

Relaterade event