Pressmeddelande -

Ny klimatrapport från tankesmedjan Global Utmaning - "A Climate Investment Framework for the EU: Turning failure in Copenhagen to progress in Cancún”

Global Utmaning presenterar idag rapporten ”A Climate Investment Framework for the EU: Turning failure in Copenhagen to progress in Cancún”.  Global Utmaning föreslår att EU utvecklar en investerings- och tillväxtstrategi för klimatsmart teknik. Det behövs ett ramverk för investeringar som bygger på ambitionerna i Copenhagen Accord och som är förenligt med WTO:s långsiktiga mål om en CO2-fri handel.

Vid klimatmötet i Cancún i Mexico i December 2010 bör EU ha som mål att skapa en ”coalition of the willing”,  med politisk enighet rörande strategin. Drivkrafterna bakom detta är, utöver att minska den globala uppvärmningen, att påbörja en positiv omvandling av våra ekonomier, med förbättrad resurseffektivitet och mer hållbar tillväxt framförallt inom områden som energieffektivitet och förnyelsebar energi.

Global Utmaning anser att det behövs en stabil och förutsägbar prisbana för koldioxid till 2020 och framåt för att skapa ett långsiktigt investeringsklimat för teknik med lägre CO2-emissioner, En rättvis spelplan för olika teknologier utan konkurrenssnedvridningar kan uppnås med ett koldioxidpris på ca 40€/ton mot dagens pris som är ca 12€/ton i EU:s utsläppshandelssystem, ETS.

EU:s standarder för energieffektivitet måste moderniseras för att ytterligare förstärka investeringsstrategin för klimatet. Investeringar baseras på förväntningar och därför kommer ett EU-åtagande om en investeringsstrategi, med starka incitament för omställning till teknik med låga CO2 -utsläpp, att ha en omedelbar effekt på industrins investeringsbeslut.

EU:s långsiktiga mål bör fortfarande vara att uppnå ett juridiskt bindande avtal inom ramen för det internationella miljöfördraget United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),  men EU bör parallellt arbeta med att utveckla en politiskt överenskommen investeringsstrategi tillsammans med utvalda samarbetsparter.

Huvudförfattare av Global Utmanings rapport är Allan Larsson, f.d. finansminister och ordförande för Global Utmanings seniora rådgivare och Niclas Ihrén, hållbarhetsexpert.

Rapporten ingår i ett treårigt samarbetsprojekt initierat av EU-kommissionens egen tankesmedja Bureau of European Policy Advisors (BEPA). Rapporten har lämnats över till Miljödepartementet och Näringsdepartementet och kommer också att lämnas över till Barrosos klimatrådgivare och till ansvariga i Barrosos kabinett.

För mer information om innehållet i rapporten: kontakta Niclas Ihrén, 0704 -91 14 99, niclas.ihren@globalutmaning.se.

Rapporten finns att ladda ner på www.globalutmaning.se

Presskontakt: annette.lilliestierna@globalutmaning.se, 070-540 88 81

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Tove Ahlström

Presskontakt VD 0761640611