Pressmeddelande -

Boklansering: Plattformssamhället – den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering

pressmeddelande plattforms-antologin

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och en handfull plattformsbaserade företag (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft) har fått enormt stort inflytande, där inte bara användarna utan rader av andra samhällsaktörer har blivit beroende av tjänster från dessa giganter. I Plattformssamhället har vi bjudit in experter och forskare från en rad olika fält för att analysera betydelsen av det digitaliserade plattformssamhället.

Vilken sorts samhällseffekter får det när allt fler samhällssektorer och branscher domineras av plattformsbaserade aktörer? Vilken roll spelar våra data i den nya tidens ekonomi? Har framtidens digitala samhällsplanering ett pris som behöver sin insatta politiska diskussion redan idag? Hur bör en önskvärd reglering av den digitala ekonomin se ut?

I Plattformssamhället – den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering har vi bjudit in experter och forskare från en rad olika fält för att i 13 kapitel analysera betydelsen av det digitaliserade plattformssamhället.

Sverige är ett av världen mest uppkopplade länder, men ser vi till samhällsdebatten är det här en utveckling som i Sverige tycks ha gått ganska omärkligt förbi, jämfört med den omfattande samhällsdebatt som förekommer i andra länder som USA och Tyskland. På den internationella arenan har en rad namnkunniga forskare, journalister och debattörer under senare år lyft frågan om plattformsföretagens makt och inflytande. En viktig anledning till att vi gjort den här boken är att lyfta dessa

frågor även i Sverige, där det sedan den så kallade fildelningsdebatten för tio år sedan varit märkbart tyst kring dessa frågor.

Välkommen till lanseringen av en unik antologi som vi hoppas kommer ge nya perspektiv och välbehövd kunskap till diskussionen om det digitala samhällets utveckling.

I boken medverkar:

 • Jonas Andersson Schwarz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola
 • Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet och programchef för Digitala samhället på tankesmedjan Fores
 • Amelia Andersdotter, dataskyddsexpert, före detta EU-parlamentariker och arbetar med mänskliga rättigheter i tekniska standarder för brittiska organisationen ARTICLE19
 • Henrik Blomgren, lektor vid KTH, tidigare programchef på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och huvudprojektledare för projektet Framtidens Näringsliv
 • Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert och tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet
 • Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola
 • Isobel Hadley-Kamptz, författare, opinionsbildare och ordförande i Dataföreningen
 • Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Jockum Hildén, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Helsingfors universitet och forskar på mediepolitiska frågor, i synnerhet reglering på EU-nivå
 • Darja Isaksson, generaldirektör på innovationsmyndigheten Vinnova
 • Pär Lannerö, konsult inom digital hållbarhet på Metamatrix AB
 • Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet
 • Marina Svensson, Professor vid centrum för öst och sydöstasienstudier på Lunds universitet
 • Joakim Wernberg, fil.dr i ekonomisk geografi och forskningsledare för ett program om globala megatrender och strukturomvandling vid Entreprenörskapsforum.

Ämnen

 • Kultur

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se