Pressmeddelande -

EU-parlamentets miljöutskott tar steg mot att stärka utsläppshandeln

Europaparlamentets miljöutskott antog idag förslag för att stärka den europeiska utsläppshandeln EU ETS. Genom att skrota utsläppsrätter och skärpa den årliga minskningstakten av utsläppsrätter, kommer systemet närmare att åter bli ett viktigt verktyg för den europeiska klimatpolitiken.

Efter långa förhandlingar kunde Europaparlamentets miljöutskott idag fatta tre beslut som om de genomförs bidrar till att stärka Europas utsläppshandel EU ETS:

1. Den årliga minskningstakten av utsläppsrätter skärps, från Kommissionens förslag om 2,2%, till 2,4% procent.

2. Från 2019 och fyra år framåt flyttas 24% av överskottet av utsläppsrätter årligen till den så kallade marknadsstabilitetsreserven MSR, istället för som tidigare föreslagits 12%.

3. År 2021 skrotas 800 miljoner utsläppsrätter som finns i marknadsstabilitetsreserven MSR.

- Sammantaget minskar detta överskottet av utsläppsrätter och tar oss snabbare till en koldioxidfri energi- och industrisektor, säger Fores klimatpolitiska analytiker Daniel Engström Stenson

- Förtroendet för utsläppshandeln är på väg att urholkas. Att miljöutskottet lyckades enas om det här, var precis tillräckligt för att återskapa lite förtroende för att politikerna fortfarande strävar efter att ha en fungerande utsläppshandel. Men ännu tar den linjära reduktionsfaktorn inte hänsyn till Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen långt under två grader, och det är tveksamt om miljöutskottets omröstning sätter tillräckligt med press på ministerrådet. Det finns tyvärr en risk att ministerrådet kommer att vara mer försiktigt och att det som idag föreslagits av miljöutskottet inte blir verklighet. Här har svenska regeringen ett viktigt uppdrag, att tillsammans med likasinnade i EU göra sitt yttersta för att stärka utsläppshandeln.

Kontakt:

Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker, tankesmedjan Fores

0730 88 52 63

daniel.engstrom@fores.se

BAKGRUND:

EU:s system för handel med utsläppsrätter inrättades 2005 och reglerar idag ungefär 43% av Europas utsläpp, främst inom energisektorn och tung industri.

Eftersom utsläppen i Europa sedan 2008 varit lägre än förutspått, har det byggts upp ett stort överskott av utsläppsrätter, närmare 2 miljarder, vilket gjort att priserna på utsläppsrätter varit låga. Igår kostade en utsläppsrätt €5.01.

Kommissionen presenterade sommaren 2015 ett förslag på hur utsläppshandeln ska stärkas. Detta förslag behandlas nu i Europaparlamentet och ministerrådet.

En guide till Europas utsläppshandel: http://fores.se/en-guide-till-europas-utslappshandel/

Analys av Kommissionens förslag från sommaren 2015: http://fores.se/etsrevision/

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • klimat och miljö

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.