Pressmeddelande -

​Klimatavtal: Skarpt mål, suddig väg

Skarpare skrivningar om 1.5-gradersmål än förväntat, men otydligt om långsiktigt utsläppsmål och oklara delmål. Femåriga utsläppsplaner från samtliga länder och möjlighet för länkade utsläppsmarknader. Fortsatt ökning av finansiering från utvecklade länder, med siffersatta mål efter 2020. Så ser det sista utkastet till klimat avtal ut.

De 196 förhandlande parterna är nu mycket nära att enas om ett långsiktigt klimatavtal med målet att hålla temperaturhöjningen till väl under två grader med sikte på 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Det långsiktiga utsläppsmålet att utsläppen ska vända ner så snart som möjligt, och därefter ska man nå en balans mellan utsläpp och sänkor beskrivs av Fores som luddigt.

- Temperaturmålet är skarpare än vi trodde när vi kom till Paris, men vägen dit är suddig eftersom varken delmål eller slutmål uttryck i konkreta siffror, utan med ordval med oklar innebörd, säger Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, på plats i Paris.

Fördelningen av utsläppsminskningarna sker i första hand genom återkommande nationella utsläppsmål, det som tills nu kallats INDC:s. Bidragen får skilja sig åt mellan länder, och det är inte bindande att uppfylla dem, men det är bindande för samtliga länder att rapportera in dem, och det görs inte längre någon tydlig skillnad enligt den tidigare annex-indelningen av utvecklade länder och utvecklingsländer.

- Den främsta vinsten med avtalet utöver symbolvärdet är att vi nu vet att vart femte år ska världens länder rapportera in sina klimatmål. Det ger gemensamma internationella referenspunkter och sätter igång nationella processer i alla länder. Jämfört med hur den internationella klimatpolitiken tidigare sett ut är det ett stort framsteg. Därtill öppnas möjligheten för länder att genom länkade utsläppsmarknader samarbeta för att nå sina mål. Det är nog ungefär så långt man kan komma i en FN-förhandling, säger Daniel Engström Stenson, klimat- och miljöchef på Fores.

Se en mer omfattande analys av utkastet till klimatavtal på www.klimatforhandling.se.

Fores genomgång av presentationen i plenum finner du här, på svenska

http://klimatforhandling.se/2015/12/12/direkt-fran-paris/

Själva avtalsförslaget finner du på http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Engström Stenson, 0730 88 52 63

Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • cop21
  • klimatavtal
  • paris

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se