Pressmeddelande -

Migration och klimatförändringar – ny rapport uppmanar politikerna att agera

​När en region drabbas av översvämningar, torka eller andra naturkatastrofer är migration ofta det enda alternativet. Under 2018 fördrevs 17,2 miljoner människor på grund av naturkatastrofer, vilket kan jämföras med de 10,8 miljoner som drevs på flykt till följd av våld och konflikt samma år. Onsdag 4 mars lanserar Fores rapporten Climate change and migration som ger konkreta förslag på åtgärder som krävs för att möta denna utmaning på både lokal och internationell nivå.

Förändrat klimat påverkar geografiska förutsättningar för bosättning och försörjning. Redan idag ser vi hur regioner belastas när interna förflyttningar till följd av långsamma och snabba naturkatastrofer förändrar de nationella förutsättningarna. Studien Climate change and migration presenterar konkreta förslag på hur frågan kan hanteras för att förebygga lokal sårbarhet och förbereda oss globalt för det ökande behovet av internationell vidarebosättning till följd av klimatförändringar.

– Det är svårt att enas om en definition som täcker frågans bredd och komplexitet. Terminologin har blivit en flaskhals i processen att ta fram lösningar för de som drabbas, och människor som flyr till följd av klimatförändringar saknar fortfarande skydd i internationell lag, säger Elin Jakobsson, forskare vid Utrikespolitiska institutet och en av författarna bakom boken.

De nationer som påverkas mest behöver bättre internationellt stöd och lokalt förebyggande insatser för att tackla de utmaningar de står inför, och för de människor som redan är på flykt krävs adekvata skyddsåtgärder. En utveckling av den internationella skyddslagstiftningen och konkreta forum för förhandlingar är avgörande för att bemöta utmaningen.

– Det faktum att ämnet spänner över flera politiska sakområden har bidragit till att frågan har haft låg prioritet i tidigare migrations- och klimatförhandlingar. Klimatdriven migration får inte längre hamna i skuggan av andra utmaningar, säger Hedvig Heijne, projektledare och redaktör på Fores.

– I en tid då allt fler människor fördrivs av naturkatastrofer än krig är det nödvändigt att ta fram ett gemensamt ramverk för att möta dagens situation och kommande utmaningar. Med denna publikation vill vi lyfta förslag på åtgärder som bidrar till ökat internationellt samarbete och förebyggande insatser lokalt, avslutar Elin Jakobsson.

Climate change and migration är skriven av Elin Jakobsson, Utrikespolitiska Institutet, och Sten Stenbeck, Kerstin Eriksson och Fredrik von Matérn, Research Institute of Sweden (RISE). Redaktör är Hedvig Heijne, Fores. Publikationen finns att beställa och läsa på https://fores.se/migration-och-klimatforandringar/.

Kontakt

Vill du veta mer om rapporten eller boka en intervju eller föreläsning med redaktör och författare? Vänligen kontakta

Hedvig Heijne
E-post: hedvig.heijne@fores.se

Övriga frågor riktas till:

Andrea Sjögren Karlsson
E-post: andrea.sjogrenkarlsson@fores.se
​Tel: 0707 81 59 69

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • klimat
  • migration

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

Relaterat innehåll