Pressmeddelande -

Ny FORES-studie: Arbetskraftsmigration är en vinstaffär

En ny studie från European Liberal Forum och FORES visar att migranter, ursprungsländer och mottagarländer har allt att vinna på arbetskraftsmigration.

Inför EU-utvidgningarna 2004 och 2007 fruktade många av de befintliga medlemsländerna att en för stor tillströmning av arbetskraft från Öst- och Centraleuropa skulle påverka deras ekonomier och arbetsmarknader negativt. Till slut valde endast Sverige, Storbritannien och Irland att öppna sina arbetsmarknader. Studien “Labour Migration - What´s in it for us?” beskriver hur utfallet blev.

I Sverige har arbetskraftsinvandrarna från de nya EU-länderna arbetat i samma sektorer och haft samma inkomster som den övriga befolkningen. I Storbritannien däremot har de i högre grad koncentrerats till låglönesektorn vilket drabbat enskilda branscher och bidragit till en bild av ett system som gått över styr. De negativa effekterna slår dock främst mot andra immigranter och inte mot den inhemska arbetskraften.

- Kortsiktiga negativa effekter inom enskilda branscher riskerar att uppmuntra negativa attityder som krymper utrymmet för fri rörlighet. Samtidigt visar studien att effekten på det stora hela har varit positiv, säger Karin Zelano, chef för FORES migrationsprogram.

I Polen, som upplevt ett kraftigt utflöde av arbetskraft, kompenseras den minskade inhemska produktionen med råge av remitteringar från polacker utomlands. Därtill bidrar en fri inre marknad till att arbetskraften inom EU fördelas mer effektivt mellan medlemsländerna, med långsiktiga vinster för marknaden som helhet.

- Samtalet om arbetskraftsmigration blir alltför ofta rov för stereotyper och felaktiga påståenden om de ekonomiska effekterna. Den här studien bidrar till att såväl debatten som konkreta policyförslag utgår från fakta istället för myter, säger Karin Zelano.

Författarna till fallstudierna är arbetsmarknadsekonomer från de tre länderna i studien: Eskil Wadensjö vid Stockholms universitet skriver kapitlet om Sverige, Martin Ruhs vid Oxfords universitet beskriver utvecklingen i Storbritannien och Aleksandra Wójcicka vid Warsawas universitet ger en spännande inblick i migrationsströmmarna från Polen sedan 2004.

Författarna lanserar studien under ett expertseminarium på FORES. 

Kommentarer från: migrationsminister Tobias Billström, Polens konsul i Sverige Barbara Sośnicka samt Katarina Novak, SLA och Magnus Lindberg, GS-facket. Moderator: Karin Zelano, chef FORES migration.

Datum: Torsdagen den 29 november
Tid: 13.30- 16.00 (inkl kaffepaus)
Plats: FORES, Bellmansgatan 10, 118 20 Stockholm.

Studien är ett FORES-projekt inom nätverket European Liberal Forum (ELF), i samarbete med den brittiska tankesmedjan CentreForum.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • fores
  • invandring
  • migration
  • eu
  • arbetskraftsinvandring
  • undanträngningseffekter