Pressmeddelande -

Tankesmedjan Fores kommer till Centerpartiets kommundagar

Nu finns det en regering på plats med en kraftfull klimatpolitisk agenda. Statsbudgetarna ska börja mätas mot den nya klimatlagen, vilket kommer kräva en bred genomlysning av rådande lag och många av de nya satsningarna riktar sig mot sänkta utsläpp från transporter och industrier, samtidigt som andra klimatskatter införs. Kommer den gröna skatteväxlingen att fungera?

– En stor del av hållbarhetsarbetet inom både migration och klimat sker i kommunerna och Centerpartiet är det parti som styr i flest av landets kommuner. Därför är det oerhört viktigt för oss att träffa ledande centerpartister från hela landet, säger Fores VD Mattias Goldmann. Fores planerar att medverka på evenemang från samtliga partier utom Sverigedemokraterna.

Sverige ska också öka sin egna livsmedelförsörjning och stävja polariseringen mellan staden och landsbygden. Fores, som länge arbetat för att hela Sverige ska leva välkomnar detta, men vi saknar konkreta förslag på hur det ska gå till. Finns en faktisk plan bakom de bevingade orden om ett sammankopplat land?

– Politiken har haft en tendens att snarare försöka lösa landsbygdens problem än att bejaka dess outnyttjade möjligheter. Nu när nya utredningar tillsätts är det viktigt att politiker i dialog med landsbygden försöker hitta sätt att ta vara på den otroliga kraft som finns att hämta från landet, säger Lena Holmestig, Fores expert på lantbygdspolitik och projektledare för Hela Sverige.

Som grön och liberal tankesmedja har vi givetvis följt regeringsförhandlingarna och närstuderat ”Januariavtalet”. Under kommundagarna kommer vi diskutera den kommande mandatperioden och vad den kommer att innebära för klimatpolitiken, vilka förändringar som kommer ske på landsbygden och vad Centerpartiets roll kommer att vara.

Både Fores vd Mattias Goldmann och Fores expert på landsbygdspolitik Lena Holmestig kommer att finnas på plats för att kommentera vad som händer under kommundagarna och i politiken i stort. Tveka inte att kontakta oss!

Mattias Goldmann når ni på: mattias.goldmann@fores.se eller 070-30 90 045

Lena Holmestig når ni på: lena.holmestig@fores.se eller 070-664 02 96

Robert Englund (pressansvarig) når ni på: robert.englund@fores.se eller 076-035 92 22

Ämnen

  • Ekonomipolitik

Regioner

  • Umeå

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se