Pressmeddelande -

Götaverken Miljö vinner kontrakt i Finland

Götaverken Miljö har vunnit sitt första anläggningskontrakt i Finland. Ekokem Oy har kontrakterat en anläggning för kombinerad rökgasrening och energiåtervinning i Riihimäki, cirka 5 mil norr om Helsingfors. Leveransen består i huvudsak av en skrubber med skorsten, som integreras i toppen på skrubbern. Installationen blir kompakt och sparar därför utrymme. Skrubbern kopplas in efter ett befintligt semitorrt rökgasreningssystem för att förbättra reningen. Skrubbern utrustas med ADIOX® material för dioxinavskiljning och används också för effektiv återvinning av energi ur rökgasen.

I vintras tilldelades Babcock & Wilcox Vølund A/S det nya pannkontraktet till Ekokem-anläggningen. Götaverken Miljö får nu ytterligare en gemensam referensanläggning tillsammans med sin ägare.

Ämnen

  • Miljö, energi

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MercOx för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

 

Kontakter

Kasper Lundtorp

Presskontakt Verkställande direktör vd +4530313803