Våt rökgasrening ger stora miljövinster

Pressmeddelande -

Våt rökgasrening ger stora miljövinster

Tekniska Verken i Linköping har beslutat att investera i utökad rökgasrening till tre av förbränningslinjerna på Gärstad avfallsanläggning i Linköping.

– Genom att välja våt rökgasrening, där rökgaserna tvättas i ett stort skrubbertorn, uppnår vi en mycket hög reningsgrad med minimal förbrukning av additiv till reningsprocessen. Den nya anläggningen ger oss stor trygghet, då de allra strängaste emissionskraven uppfylls även vid stora variationer i avfallssammansättningen, säger Mile Elez, divisionschef Energi hos Tekniska Verken i Linköping.

Anläggningen ska driftsättas hösten 2012 och består i huvudsak av en våt skrubber för rening av sura rökgaser med integrerad energiåter­vinning. Den återvunna energin distribueras som fjärrvärme. Ordern är värd cirka 44 miljoner kronor.

– Skrubbern kommer att ta hand om rökgasen från tre avfallspannor och blir hela 28 meter hög och drygt 6 meter i diameter och är en av de större vi byggt. Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leverera ytterligare utrustning till Tekniska Verken i Linköping och att kunden värderat våra tekniska lösningar och goda referenser, som gav oss fördel i den hårda konkurrensen, säger vd Lennart Gustafsson, Götaverken Miljö.

Ämnen

  • Miljö, energi

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MercOx för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

 

Presskontakt

Kasper Lundtorp

Kasper Lundtorp

Presskontakt Verkställande direktör +4530313803