Pressmeddelande -

Forskningsprojekt inom AI och hudcancer får Vinnovamedel

Gnosco, Skånes universitetssjukhus och Chalmers Industriteknik har beviljats finansiering via Vinnova genom Swelife och Medtech4Health utlysning ”Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021.” Projektet som löper över 21 månader har tilldelats drygt 2,4 miljoner kronor och ska utveckla och validera AI i befintliga patientflöden för diagnostik av hudcancer.

- Vi är otroligt glada och stolta över att blivit utvalda för denna tilldelning via Swelifes och Medtech4Healths innovationsprogram. Det är väldigt stimulerande och spännande att kunna fortsätta arbeta nära vården och stötta i framtagande och validering av förbättrade processer och digitala tjänster. För oss innebär detta också ett mycket viktigt steg i att utveckla vårt erbjudande på längre sikt, säger Daniel Eliasson, vd för Gnosco AB.

Hudcancer, där malignt melanom är den allvarligaste formen, ökar snabbast av alla cancerformer. För tidigare upptäckt, diagnos och effektivare omhändertagande finns ett behov av nya verktyg. Sedan hösten 2020 pågår ett forskningsprojekt av Åsa Ingvar med forskarkollegor i Skåne, som utvärderar hur diagnostik och behandling av hudtumörer kan förbättras med hjälp av teledermatoskopi och artificiell intelligens (AI). Projektet som nu beviljats Vinnovamedel är ett samarbete mellan Gnosco, Skånes universitetssjukhus och Chalmers Industriteknik, och även Karolinska Universitetssjukhuset deltar genom befintligt forskningssamarbetet med Skånes universitetssjukhus. Målet är att utveckla och validera AI i befintliga patientflöden för diagnostik av hudcancer.

- Målsättningen är att utveckla algoritmer som ska kunna diagnosticera flera vanliga diagnoser av hudförändringar så som malignt melanom, nevi, basaliom, aktiniska keratos, seborroisk keratos, vaskulära lesioner, dermatofibrom och skivepitelcancer. De ska sedan implementeras och valideras i klinisk verksamhet genom den digitala plattformen Dermicus. Flera tidigare projekt och studier har visat att AI kan diagnostisera hudförändringar med lika hög eller högre träffsäkerhet än hudspecialist, men inga studier har hittills utvärderat hur AI presterar i klinisk verksamhet, vilket gör detta projekt extra intressant, säger Åsa Ingvar, specialist i hudsjukdomar vid Skånes universitetssjukhus, och forskare vid Lunds universitet.

Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT), är ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut med gedigna kunskaper i att tillämpa senaste forskningsresultat inom AI och maskininlärning i innovationsprojekt tillsammans med företag, forskare och andra partners.

- Vi är jätteglada för att delta som part i projektet för att bidra med våra kunskaper inom AI, och maskininlärning. En viktig del är att anpassa och testa AI-modeller som har tillräckligt hög träffsäkerhet för att kunna användas kliniskt, säger Berenice Gudino, projektledare på Chalmers Industriteknik.

Projektet (Dnr 2021-04825) pågår under perioden 1 april 2022 till och med 31 december 2023. Totalt anslår Vinnova 2 469 045 kronor till projektet.

Gnosco är ett svenskt hälsoteknikbolag som i nära samarbete med sjukvården i flera år utvecklat Dermicus, en digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi och teledermatoskopi. Region Skåne har sedan hösten 2019 upphandlat Dermicus, för effektivare hantering av hudförändringar. Hösten 2020 upphandlade även Region Stockholm Dermicus för breddinförande av regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi och effektivare hantering av patienter med hudförändringar.

14 projekt för bättre hälsa

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Det är en samutlysning inom de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden får vara maximalt två år.

Den 29 mars meddelades att 14 projekt delar på 34,8 miljoner kronor i den gemensamma utlysningen finansierat via Vinnova. Totalt sökte 94 projekt. Läs mer i pressmeddelande den 29 mars 2022: ”14 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health”

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. www.swelife.se

Medtech4health

Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. www.medtech4health.se

För mer information kontakta

Daniel Eliasson, vd Gnosco, +46 76-040 50 12, daniel.eliasson@gnosco.se

Åsa Ingvar, överläkare på hudmottagningen Lund vid Skånes universitetssjukhus, och forskare vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet, asa.ingvar@skane.se

Berenice Gudino, projektledare, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, +46 730-297 13 17, berenice.gudino@chalmersindustriteknik.se

Kort om Gnosco

Dermicus är en svensk digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi som har utvecklats av hälsoteknikbolaget Gnosco i nära samarbete med sjukvården och plattformen har använts av vården i många år. Gnosco erbjuder produkter och tjänster för förbättrade vårdprocesser, specialistdiagnostik, dokumentation och kontinuerlig kunskapsutveckling inom dermatologi. Läs mer: www.gnosco.se, www.dermicus.com

Kategorier

  • hudcancer