Pressmeddelande -

En konkurrenskraftig Östersjöhandel genom kombitransporter

Seminarium i Oskarshamn visar på goda exempel

Godstransportrådet Småland och Cargoto vill tillsammans lyfta fram kombitrafikens möjligheter ur ett östersjöperspektiv. Genom ett seminarium i Oskarshamn 26 maj visas exempel på hur företag och transportörer använder Östersjöhandel, kombitransporter och modern logistik för att sänka sina kostnader och bidra till en bättre miljö.

Seminariet som hålls på Forum i Oskarshamn under onsdagen, är ett led i projektet Godstransportrådet Småland, som syftar till att öka kombitrafikens andel av godstransporterna i de tre smålandslänen. Detta då merparten av de mycket stora godsflödena genom länen går på lastbil. Projektet är unikt i sitt slag och delfinansieras med EU-medel.

- Det finns såväl ekonomiska som miljö- och konkurrensskäl att överväga kombitransporter, vi vill inspirera till detta genom handfasta tips och konkreta förslag.  Seminariet riktar sig till det lokala näringslivet, transportfirmor och de med intresse i logistik- och transportfrågor, säger Bengt Nordström, projektledare vid Godstransportrådet i Småland.

- Östersjöregionen expanderar och nya godstransportstråk byggda genom samverkan över gränserna skapar nya möjligheter för näringslivet. Seminariet bygger på praktiska erfarenheter från både köpare och leverantörer av kombitransporter. Det blir alltså en direkt inblick i framgångsrika exempel, vad man ska tänka på och när kombitransporter kan användas.

Bland föreläsarna finns Leo Bronkhorst från Scania som kommer att ge en inblick i hur effektiv logistik, bland annat i form av kombittansporter, kan stärka såväl lönsamhet som konkurrenskraft. Prof. Dag Ericsson, Ingenjörshögskolan Borås beskriver hur företag arbetar med att utveckla den moderna logistiken. På plats för att dela med sig av sina erfarenheter finns också DB Schenker, Green Cargo, VSD Logistics, Oskarshamns Hamn, Noord Natie Terminals Ventspils, Free Port of Ventspils, Schenker Latvia, Central Euro-Asia Gateway och Trafikverket.

Press och media inbjuds att delta under seminariet.

........................................................................................................................

För mer information:

Godtransportrådet Småland: Bengt Nordström tel. 076 76 309 42 eller Cargoto Lars Öhrman Tel. 0702 51 27 34. Mer seminarieinformation på www.godstransportradet.se www.cargoto.se

Ämnen

 • Transport

Kategorier

 • hållbara transporter
 • infrastruktur
 • järnvägar
 • klimat
 • kombitransport
 • miljö
 • regionala godstransportrådet
 • småland
 • transporter
 • transportlösningar

Regioner

 • Jönköping

Kontakter

Magnus Gustavsson

Presskontakt Godstransportrådet 010-123 22 44