Pressmeddelande -

Inför klimatmötet i Köpenhamn: Seminarier i Skåne och Blekinge lyfter kombitransporter

Genom tre seminarier under hösten vill det Regionala Godstransportrådet i Skåne och Blekinge lyfta fram kombitrafikens möjligheter. Seminarierna ska visa hur företag och transportörer kan utnyttja kombinationen lastbil och tåg för att sänka sina kostnader och bidra till att nå EU:s klimatmål. Föreläsare från både stora och små företag deltar, däribland Magnus Swahn, välkänd och uppskattad föreläsare i logistikfrågor.

Inspirationssemiarierna är ett led i KombiSyd-projektet, som syftar till att öka kombitrafikens andel av godstransporterna i Skåne och Blekinge. Detta då merparten av de mycket stora godsflödena genom länen går på lastbil.

- Det finns såväl ekonomiska som miljö- och konkurrensskäl att överväga kombitransporter, vi vill inspirera till detta genom handfasta tips och konkreta förslag, säger Reinhart Teltscher, seniorrådgivare i logistikfrågor vid Godstransportrådet i Skåne/Blekinge.

- Seminarierna bygger på praktiska erfarenheter från både köpare och leverantörer av kombitransporter. Det blir alltså en direkt inblick i framgångsrika exempel, vad man ska tänka på och när kombitransporter kan användas.

För att ge en allsidig belysning av ämnet har föreläsare hämtats från såväl små som stora företag. Här märks bland andra Magnus Swahn från Conlogic som kommer att ge en inblick i hur effektiv logistik, bland annat i form av kombitransporter, kan stärka såväl lönsamhet som konkurrenskraft. På plats för att dela med sig av sina erfarenheter finns också Biomet, CargoNet, Coop, DB Schenker, Green Cargo, Kockums Industrier, Network Logistics och Transportledet.

Tre seminarier är planerade: Börshuset i Malmö den 30 september, Norra Station i Hässleholm den 28 oktober och Östra Piren i Karlshamn den 11 november.

.......................................................................................................................................

För mer information:

Regionala Godtransportrådet i Skåne/Blekinge: Reinhart Teltscher tel. 0708-36 75 05 eller Ann Holm, tel. 0705-54 54 16. Mer seminarieinformation på http://www.godstransportradet.se/

Ämnen

 • Transport

Kategorier

 • infrastruktur
 • järnvägar
 • klimat
 • kombisyd
 • transporter
 • miljö
 • livsmedel
 • kombitransport
 • hållbara transporter

Regioner

 • Skåne

Kontakter

Magnus Gustavsson

Presskontakt Godstransportrådet 010-123 22 44

Relaterat innehåll