Pressmeddelande -

Nya villkor omöjliggör värdig hemtjänst i Mölndal

Den 27 februari valde Mölndals stads Vård- och omsorgsnämnd att säga upp Göteborgs kyrkliga stadsmissions gällande avtal för hemtjänst.

Efter den 26 maj ändrar Mölndals stad förutsättningarna för hemtjänsten. Man gör det genom att bland annat ändra tidsutrymmet för en insats - hur lång tid det ska ta att hjälpa en person med morgonhygienen, toalettbesök, frukost, lunch, påklädning eller smutstvätt.

Vi konstaterar att svårigheten att utföra hemtjänstverksamhet utifrån vår värdegrund, i kombination med de nya ekonomiska förutsättningarna, leder fram till beslutet att vi fortsättningsvis inte kommer kunna vara en valbar aktör inom Kundval hemtjänst enligt LOV (Lagen om valfrihet) i Mölndals stad. Det är med sorg i hjärtat som vi gör bedömningen att det kommer att vara omöjligt att utföra hemtjänstinsatser på ett för oss värdigt sätt. Dessutom är det helt oförenligt med de kvalitetskrav som vi själva och kommunen ställer på våra tjänster.

Göteborgs Stadsmission har sedan lång tid drivit vår hemtjänstverksamhet med pressad ekonomi. Den ersättning som kommunen betalar för utförda timmar ligger på samma nivå som 2010. Våra kostnader för medarbetare utgör cirka 95 % av de totala kostnaderna och det har genomförts fem lönerevisioner sedan 2010. Våra lönekostnader har följt gällande kollektivavtal och stigit med cirka 18 % under perioden. Vår bedömning är att de nya reglerna för ersättning får som konsekvens att de ekonomiska förutsättningarna ytterligare försämras.

Där vi tidigare kunnat sprida ut beviljad tid mellan brukare, ett slags förtroende som getts oss, ges nu ingen sådan möjlighet. Exempel - om det tar längre tid än beviljad tid att hjälpa till med att ta av kläderna inför ett toalettbesök, hjälpa personen till toaletten, utföra toalettbestyren och ta på kläderna efteråt, utgår ingen ekonomisk ersättning.

Mölndals stads motiv är att ett politiskt beslut tagit för att sänka kommunens kostnader med 10 %. Det gör man genom att sänka antalet timmar som beviljas en brukare och det gör man genom att "omdefiniera vad skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen innebär" enligt en av kommunens ansvariga. Kommunens mål är att hamna under rikssnittet för kostnaderna för hemtjänst.

Nu stänger vi ner. Cirka 80 medarbetare (heltids-, deltids- & timanställda) berörs, 130 brukare behöver lära känna nya vårdgivare. Göteborgs Stadsmission står med hela den ekonomiska risken och kostnaden. Ungefär 3 miljoner kostar det att stänga ner vår hemtjänstverksamhet i Mölndal. Vi har mycket små möjligheter att erbjuda annat arbete.

Fakta
Göteborgs Stadsmission har drivit Boserviceverksamhet och Hemtjänstverksamhet i Mölndals kommun sedan 2006. Vi har gett omsorg och service med hög kvalitet. Tack vare nöjda brukare har vår hemtjänst blivit den största verksamheten i extern drift.

Kontakt på Göteborgs Stadsmission:
Birgitta Natanaelsson, områdeschef Äldreomsorg
031-755 37 30, birgitta.natanaelsson@stadsmissionen.org

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • göteborgs stadsmission
  • stadsmissionen
  • mölndal
  • äldreomsorg
  • hemtjänst
  • göteborgs kyrkliga stadsmission
  • mölndals stad

Regioner

  • Göteborg

Göteborgs Stadsmission arbetar med att hjälpa och stödja enskilda människor som lever i utsatthet. Organisationen arbetar i två huvudriktningar: ett socialt arbete finansierat av skänkta gåvor samt verksamheter upphandlade av kommun och region. Stadsmissionen i Göteborg har ca 250 anställda och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Cirka 50 miljoner kronor (2014) i form av gåvor från privatpersoner, företag, Svenska kyrkan, organisationer m.fl.

Kontakter

Malin Lernfelt

Presskontakt Kommunikatör Presskontakter, oinionsbildning 031-7553612

Sofie Eriksson

Presskontakt Kommunikatör Presskontakter, redaktör Gatljus 031-7553646