Gå direkt till innehåll

Kontakt

Pia Johnson

Pia Johnson

Marknads- och kommunikationschef 031-33 50 120, 0709-649 120
Karin Ahlström Ullbro

Karin Ahlström Ullbro

Hållbarhets- och kvalitetsansvarig 031-335 01 11

GöteborgsLokaler är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Vi förvaltar 400 800 kvm lokalyta. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring lokala handels- och mötesplatser. GöteborgsLokaler är en del av Göteborgs Stad.

GöteborgsLokaler
Postadress: Box 5265 Besöksadress: Åvägen 40
402 25 GÖTEBORG
Sverige