Att översätta litteratur - Ett samtal med två av de främsta översättarna Karin Löfdahl och Verena Reichel

Tid 2 Juni 2010 18:30 – 20:30

Plats Goethe-Institut, Bryggargatan 12A, Stockholm

Litterära översättningar har en framträdande roll i det interkulturella utbytet. Översättarna ger oss möjlighet att ta del av texter från andra språk och kulturer och bidrar därmed till att främja den kulturella identiteten. Men var i ligger konsten i att översätta? Hur åtskiljer man de flytande gränserna mellan översättning, överförandet av främmande text till ett annat språk och det egna författarskapet? Två av de främsta översättarna Karin Löfdahl och Verena Reichel samtalar om dessa frågor och Leif H Sjöström (Svensk-Tyska föreningen) modererar.

Kategorier

  • litteratur
  • utländsk skönlitteratur i översättning
  • översättning
  • verena reichel
  • karin löfdahl

Relaterat innehåll